Mayali

Scripture Resources

This is draft version of the gospel of Luke 8:22-25 in the Mayali language of Northern Australia.

 

Online BibleRead the Bible online
pdfDownload pdf version
mp3 audioDownload mp3 files

These resources may be purchased through The Bible Place, 3/38 Elder St, Alice Springs, Tel 08 8953 3057. Email

LANGUAGEAUSIL CODECATEGORYMEDIAPUBLISHERUNIT PRICE
DjambarrpuynuDJRP528A -- Dictionary of Anatomy/ Dharuk Mala ga Mayali' Rumbalpuy500-Language & CulturePrintARDS Inc90

General Language Information:

Location: 

Mayali is a dialect of Bininj Gun-Wok spoken primarily in south-west Arnhem Land, particularly around Pine Creek, Katherine and Manyallaluk. According to the 2016 Census, 43 people self reported as being Mayali speakers.

Luke 8:25:  Jesus binmarneyimeng bininj nuyeki. “Ngudda nyalekenh marrek kandimarrkmang”? Birrimarneyimerrinj, “Ngurrina. Nane bininj bibekkang nane kunkurra maken kunronj. Weleng biwokmarrkme keno binmarneyimeng. Warri woybukki nungka dulkarre badjan?” Birrikeleminj maken birrimalngbarremeng.