Jisas wed blanga det tjetj langa Sadis
31Brom deya det men bin dalim mi blanga raidimdan dijan wed langa det einjul blanga det tjetj langa det taun gulum Sadis.
Det men bin holdim detlot 7 spirit blanga God en detlot 7 sta langa im bingga. En dijan na det wed brom im, “Ai sabi ebrijing yubin dumbat. Olabat reken yu brabli laibliwan. Bat najing. Yu jidan jis laiga dedbala.
2Wal yu gidap na! Yu garra jidan strongbala. Yu kaan binij. Yu garra meigim miselp strongbala, dumaji ai sabi yu nomo bin binijim det wek weya yu dumbat blanga main God. 3Yu jinggabat wanim God bin gibit langa yu. En yu jinggabat det gudnyus weya yubin irrim. Yu garra lisin langa tharran wed, en yu garra tenim miselp brom yu nogudbalawei. If yu kaan gidap, wal ai garra kaman langa yu jis laiga stilinbala. Yu kaan sabi wotaim ai garra kaman langa yu lagijat.aMethyu 24:43,44; Luk 12:39,40; Rebaleishan 16:15
4“Wal sambala pipul deya nomo bin gobek langa det nogudbalawei. Deibin kipum olabat selp klinwan, en dei bulurrum mi. Wal dei garra wokabat garram mi, en dei garra werrimon det waitwan klos. Olabat lau werrimon detkain waitwan klos, dumaji olabat brabli gudwan. 5Detlot pipul hu garra win garra werrimon detkain waitwan klos du, en ai kaan rabumat olabat neim brom det buk weya garram ola neim blanga ebribodi hu garra jidan laibala olagija. Ai kaan rabumat olabat neim brom det Buk Blanga Laif. Ai garra tok streidat blanga olabat langa main dedi en langa im einjul olabat.bEksadas 32:32,33; Ola Saam 69:28; Methyu 10:32; Luk 12:8; Rebaleishan 20:12
6“Wal yu lisin na garram yu irriwol. Yu lisin langa det Spirit blanga God en langa det wed weya im tok langa ola tjetj.” Lagijat na Jisas bin tok.
Jisas wed blanga det tjetj langa Filadelfiya
7Brom deya det men bin dalim mi blanga raidimdan dijan wed langa det einjul blanga det tjetj langa det taun gulum Filadelfiya.cAisaiya 22:22; Job 12:14
Det men im brabli gudwan en trubalawan, en im na garram det speshalwan ki jis laik King Deibid bin abum. En wen im opinim dowa, nobodi kaan jadimap det dowa. En wen im jadimap det dowa, nobodi kaan opinim det dowa.
8Wal dijan na det wed brom det men, “Ai sabi ebrijing yubin dumbat. Ai sabi yu nomo strongwan. Bat yubin bulurrum main wed, en yubin brabli trubala langa mi. Wal aibin opinim det dowa blanga laif blanga yu, en nobodi kaan jadimap det dowa.
9“Yu lisin langa mi na. Sambala pipul deya reken miselp Juwish pipul. Bat dei nomo God pipul. Dei blanga Seitin. Wal ai garra meigim olabat kaman langa yu en buldan langa yu fut en rispek yu. Dei garra sabi mi na laigim yu.dAisaiya 43:4, 49:23; 60:14 10Yubin lisin langa mi weya aibin dalim yu blanga kipgon bulurrum mi, en yu nomo bin slekap. Wal bambai wen ola trabul garra kaman langa dijan kantri blanga testimbat ola pipul, mi na garra lukaftumbat yu.
11“Nomo longtaim na ai garra kambek. Wal yu garra wotjimbat yuselp na. Yu nomo wandi slekap en larram enibodi bidim yu. Yu nomo wandim enibodi pulumat yu det ting weya God garra gibit langa yu. 12Detlot pipul hu garra win, ai garra meigim olabat jidan deya langa det haus blanga main God. Dei garra jidan deya garram God olagija. En ai garra raidimdan 3 neim langa olabat. Ai garra raidimdan langa olabat det neim blanga God, en ai garra raidimdan langa olabat det neim blanga det nyuwan taun blanga main God. Det taun na det nyuwan Jerusalem, en det taun garra kamdan brom top brom main God. En ai garra raidimdan langa olabat main ron nyuwan neim du.eAisaiya 62:2, 65:15; Rebaleishan 21:2
13“Wal yu lisin na garram yu irriwol. Yu lisin langa det Spirit blanga God en langa det wed weya im tok langa ola tjetj.” Lagijat na Jisas bin tok.
Jisas wed blanga det tjetj langa Leiyadasiya
14Brom deya det men bin dalim mi blanga raidimdan dijan wed langa det einjul blanga det tjetj langa det taun gulum Leiyadasiya.
Det men oldei tok trubalawei, en dei gulum im Trubala. Im neba gobek en im kaan libum wi, dumaji im bos blanga ebrijing weya God bin meigim.fPrabebs 8:22
15Wal dijan na det wed brom det men, “Ai sabi ebrijing yu dumbat. Ai sabi yu. Bat yu nomo jinggabat mi. Yu oldei heingbek. Wal wotfo yu lagijat? Yu jis laiga daga nomo garram teist. Wen enibodi dagat det daga nomo garram eni teist, im spidimat det daga. 16En lagijat na mi lafta libum yu. Im jis laik mi spidimat yu brom main maus.
17“Yu oldei tok, ‘Mi ritjwan. Ai garram ebrijing mi wandim. Ai kaan lukabat enijing na.’ Bat najing. Yu brabli granggibala! Yu nomo sabi yu nogudwan, bobala yu. Ebribodi sori langa yu, dumaji yu nomo garram enijing. Yu blainwan, en yu jidan neigidbala.
18“Wal yu garra teiknodis langa mi na. Yu garra baiyim det brabli gudwan gol brom mi. Tharran na garra meigim yu brabli ritjwan. En yu garra baiyim det waitwan klos brom mi blanga werrimon. Lagijat na yu garra gaburrumap miselp weya yu jidan neigidbala. En yu garra baiyim medisin brom mi blanga det nogudwan ai blanga yu, dumaji det medisin main gin meigim yu luk gudwei. 19Detlot pipul weya mi laigim olabat, mi oldei tok streidat langa olabat, en wen dei dumbat nogudbala ting, mi oldei panishim olabat.
“Wal yu garra teiknodis na en tenim miselp brom ola nogudbala ting.gPrabebs 3:12; Hibrus 12:6
20“Yu lisin langa mi na. Mi jandap iya noknok langa dowa. If enibodi irrim mi jingat, en im opinim det dowa blanga mi, wal ai garra gowin langa im haus en dagadagat sapa garram im. 21Mi aibin win, en aibin jidan wansaid langa main dedi langa det speshal boswan tjeya blanga im. En detlot pipul hu garra win, ai garra larram olabat jidan wansaid langa mi langa main speshalwan tjeya seimwei igin.
22“Wal yu lisin na garram yu irriwol. Yu lisin langa det Spirit blanga God en langa det wed weya im tok langa ola tjetj.” Lagijat na Jisas bin tok.

a3:3: Methyu 24:43,44; Luk 12:39,40; Rebaleishan 16:15

b3:5: Eksadas 32:32,33; Ola Saam 69:28; Methyu 10:32; Luk 12:8; Rebaleishan 20:12

c3:7: Aisaiya 22:22; Job 12:14

d3:9: Aisaiya 43:4, 49:23; 60:14

e3:12: Aisaiya 62:2, 65:15; Rebaleishan 21:2

f3:14: Prabebs 8:22

g3:19: Prabebs 3:12; Hibrus 12:6