Fes Jon
Kristjan Pipul Garra Laigim Gija Brabliwei
1. Jisas Krais det Wed (1:1 - 1:4)
2. God im lait (1:5 - 1:10)
3. Jisas Krais bin meigim det wei (2:1 - 2:2)
4. Wi garra jidan seimwei laik Jisas (2:3 - 2:6)
5. Wi garra laigim wi braja olabat (2:7 - 2:11)
6. Nomo laigim ola ebrijing langa dijan wel (2:12 - 2:17)
7. Det enami blanga Jisas Krais (2:18 - 2:29)
8. Biginini blanga God (3:1 - 3:10)
9. Wi garra laigim gija (3:11 - 3:24)
10. Det Holi Spirit en det laiyinwan spirit (4:1 - 4:6)
11. God na meigim wi laigim gija (4:7 - 4:21)
12. Det pawa blanga bidim dijan wel (5:1 - 5:5)
13. Det woda, det blad en det Holi Spirit (5:6 - 5:12)
14. Det olagijawan laif (5:13 - 5:21)