Jisas im haibala langa Mosis
31Wal main Kristjan braja olabat, God bin pikimat yumob, en yumob garra oldei jinggabat Jisas, dumaji God bin jandim im langa wi, en imbin meigim im jidan boswan haibala serramonimen blanga det nyubalawei weya wi bilib. 2God na bin pikimat Jisas blanga dum det wek, en imbin duwit langa God brabliwei jis laik weya Mosis bin wek brabliwei basdam wen God bin pikimat im blanga lukaftumbat im pipul olabat.aNambas 12:7
3Wal yumob jinggabat na. If enibodi bildimap haus, im haibala langa det haus. Det haus nomo haibala langa det sambodi hubin bildimap. En im lagijat gin garram Jisas. Jisas im haibala langa Mosis. 4Yu si? Ebri haus weya wi luk, wi sabi sambodi bin bildimap. En wi sabi God bin meigim ebrijing langa dijan kantri du.
5Wal ola pipul blanga God olabat jis laiga haus blanga God, en Mosis bin jidan wekinmen blanga det haus blanga God, en imbin duwit langa God brabliwei, 6en det stori blanga Mosis bin jis laiga pitja blanga Jisas, dumaji Jisas Krais bin duwit langa God brabliwei du. Bat imbin jidan laiga san. Im nomo bin jidan wekinmen blanga det haus blanga God seimwei laik Mosis bin jidan. Jisas bin jidan bos blanga det haus, en blanga tharran na im haibala langa Mosis.
Wal wi na jis laiga haus blanga God, en wi garra gudbinji en dalimbat ola najalot pipul, en wi kaan bradin blanga enijing en nokap, dumaji if wi gobekgobek, wal wi nomo jidan jis laiga haus blanga God.
Det gudbala kantri
7-8Wal det Holi Spirit im tok, “Wen yu irrim God tok langa yu tudei, yu garra lisin langa det wed en nomo jadimap miselp hat seimwei laik yu grengrenfatha olabat bin dum. Wen deibin deya langa det deset kantri, deibin tenim miselp brom God, en deibin testimbat im. 9Nomeda deibin luk wanim imbin dum fo 40 yiya, bat stil deibin testimbat im, 10en blanga tharran na imbin gitwail langa olabat, en imbin tok, ‘Dei oldei gobekgobek, en dei nomo duwit langa mi.’ 11Lagijat na God bin tok, en imbin gitwail langa olabat brabliwei en imbin tok, ‘Olabat kaan go langa det gudbala kantri weya ai bina meigim olabat jidan gudbalawei.’”bOla Saam 95:7-11
12Wal main braja olabat, lagijat na det Holi Spirit bin tok, en yumob garra wotjim miselp en meiksho nobodi brom yumob hafbilib en jidan nogudbala insaid, dumaji wen enibodi jidan lagijat, bambai im garra tenim miselp brom det brabliwan God.
13Wal yumob garra oldei albumbat miselp. Ebridei yumob garra albumbat miselp en nomo weistimbat taim, dumaji wi nomo wandim det nogudbalawei blanga trikim enibodi en meigim im gibit bekboun langa God, dumaji wibin ol joinap garram Jisas Krais, 14en wi garra oldei bilib strongbalawei jis laik wibin bilib basdam, en if wi nomo bilib lagijat olawei, wal wi nomo jidan joinap garram Jisas Krais.
15Wal yumob jinggabat det wed weya im tok langa oltestaman, “Wen yu irrim God tok tudei, yu kaan jadimap miselp hat seimwei laik yu grengrenfatha olabat bin dum wen deibin tenim miselp brom God.”cOla Saam 95:7,8
16Wal hu detlot pipul hubin irrim God tok en afta deibin tenim miselp brom im? Ol detlot pipul blanga God weya Mosis bin deigidawei brom Ijip. 17En hu detlot pipul hubin meigim God gitwail langa olabat fo 40 yiya? Ol detlot pipul blanga God hubin dumbat nogudbala ting en afta deibin ol dai deya langa det deset kantri. 18En blanga hu God bin tok? “Olabat kaan go langa det gudbala kantri weya ai bina meigim olabat jidan gudbalawei.” Ol detlot pipul blanga God hubin gibit im bekboun.dNambas 14:1-35
19Yumob sabi na? Detlot pipul nomo bin gowin langa det gudbala kantri, dumaji dei nomo bin bilib brabliwei.

a3:2: Nambas 12:7

b3:7-11: Ola Saam 95:7-11

c3:15: Ola Saam 95:7,8

d3:16-18: Nambas 14:1-35