Teiknodis langa det trubala wed
21Wal det san blanga God im haibala langa ol detlot einjul, en blanga tharran na wi garra teiknodis brabliwei langa det trubala wed weya God bin gibit langa wi thru langa im san. Wibin irrim det wed, en wi kaan larram enijing deigidawei wi brom im.
2Wal det wed weya God bin gibit langa wi grengrenfatha olabat bin trubalawan, en deibin oldei panishim enibodi hu nomo bin teiknodis langa det wed en duwit. God bin gibit det wed langa olabat garram detlot einjul blanga im. 3Bat imbin gibit det wed langa wi garram det san blanga im, en dei garra panishim wi du if wi nomo teiknodis langa det wed weya im dalim wi hau God garra seibum wi.
Wal det bos blanga wi bin dalimbat im wekinmen olabat det gudnyus basdam, en afta detlot wekinmen bin dalimbat wi det gudnyus. 4En God bin dumbat olkain speshalwan ting blanga shoum wi det wed im trubala, en im Holi Spirit bin shoum wi det wed im trubala du, dumaji imbin gibit langa wi ol detlot gudbala ting weya God bin wandim im blanga gibit langa wi.
Jisas en im braja olabat
5Wal God kaan meigim ola einjul jidan bos blanga det nyubala hebin en nyubala graun. 6Wi sabi tharran, dumaji langa oltestaman im tok, “God, pipul nomo enijing. Wal wotfo yu oldei jinggabat olabat? En wotfo yu oldei lukaftumbat olabat? 7Yubin meigim men lilbit lobala langa ola einjul. Bat stil yubin meigim im haibala. Yubin meigim im jidan jis laiga king, 8en yubin meigim im jidan bos blanga ebrijing.” Lagijat na im tok langa oltestaman. En wen imbin tok, “God bin meigim men jidan bos blanga ebrijing,” imbin min ebrijing. Bat wi kaan luk men jidan bos blanga ebrijing tudei.aOla Saam 8:4-6 9Bat wi gin luk Jisas. God bin meigim im jidan lilbit lobala langa ola einjul blanga dai blanga ebribodi, en God bin dum lagijat, dumaji imbin brabli kainbala langa wi. En tudei wi luk Jisas jidan haibala king, dumaji imbin go thru langa det trabul weya imbin dai.
10Wal God bin meigim ebrijing, en ebrijing jidan blanga im, en imbin dum rait ting wen imbin meigim Jisas go thru langa det trabul blanga meigim Jisas sabi det wei wulijim im garra meigim loda pipul jidan haibala jis laik im. En Jisas na bin meigim det wei langa God blanga seibum im ron pipul olabat, 11en im na oldei klinim olabat brom olabat nogudbalawei, en im en ol detlot pipul weya imbin meigim gudbala, olabat abum seimwan dedi. En blanga tharran na im nomo sheim blanga gulum wi braja.
12Wal wi sabi tharran, dumaji langa oltestaman Jisas bin tok, “God, ai garra dalim main braja olabat wanim yubin dum, en ai garra preisim yu wen dei majurrumap miselp.”bOla Saam 22:22 13Yu si? Bifo imbin dai, Jisas bin tok, “Ai garra trastim God.” En afta imbin tok, “Iya na mi, en iya ola femili main weya God bin gibit langa mi.”cAisaiya 8:17,18
14Wal pipul olabat jidan femili blanga im, en blanga tharran na imbin meigim miselp seim laik olabat, dumaji imbin wandi dai blanga bidim det boswan dibuldibul hu garram det pawa blanga meigim pipul dai. 15Lagijat na Jisas bin dum, dumaji imbin wandi meigim wi fri wulijim wi kaan bradin blanga dai.
16Wal wi sabi Jisas nomo bin dai blanga ola einjul. Imbin dai blanga ola pipul,dAisaiya 41:8,9 17en imbin wandi dai blanga wi, en blanga tharran na imbin lafta meigim miselp brabli seim laik wi, dumaji imbin wandi meigim miselp serramonimen blanga wi. En imbin wandi jidan brabli trubala en kainbala blanga wi wen imbin dum det boswan haibala serramonimen wek blanga God, en imbin meigim ola pipul fri brom olabat nogudbalawei wen imbin dum det wek.
18Wal tudei Jisas gin album detlot pipul weya det dibuldibul temtimbat olabat, dumaji det boswan dibuldibul bin temtimbat im du, en imbin go thru langa det trabul.

a2:6-8: Ola Saam 8:4-6

b2:12: Ola Saam 22:22

c2:13: Aisaiya 8:17,18

d2:16: Aisaiya 41:8,9