Sekan Timathi
Det Leda Blanga Album Timathi Kipgon Bulurrumbat Jisas
1. Pol bin tok gudei (1:1 - 1:2)
2. Pol bin gibit theingks (1:3 - 1:10)
3. Yu garra kipum det trubalawan wed (1:11 - 1:18)
4. Kipgon en nomo gibap (2:1 - 2:13)
5. Det gudbala lida blanga God (2:14 - 2:26)
6. Loda pipul garram nogudbala main (3:1 - 3:9)
7. Kristjan pipul garra abum adtaim (3:10 - 3:13)
8. Det wed blanga God garra album yu (3:14 - 3:17)
9. Woning blanga Timathi (4:1 - 4:8)
10. Laswan wed brom Pol (4:9 - 4:18)
11. Pol im tok gudbai na (4:19 - 4:22)