Falipiyans
Det Leda Blanga Album Kristjan Pipul Blanga Oldei Luk Langa Jisas
1. Pol bin raidimdan dijan leda (1:1 - 1:2)
2. Pol bin oldei prei (1:3 - 1:11)
3. Hau blanga jidan blanga Jisas Krais (1:12 - 1:30)
4. Meigim miselp lobala (2:1 - 2:11)
5. Yumob garra jidan jis laiga lait (2:12 - 2:18)
6. Timathi en Ipefrodaitas (2:19 - 2:30)
7. Hau yu garra jidan streitwei langa God (3:1 - 3:11)
8. Wi garra win det reis (3:12 - 3:21)
9. Wi garra jidan gudbalawei (4:1 - 4:9)
10. Pol bin gibit theingks (4:10 - 4:20)
11. Pol im tok gudbai na (4:21 - 4:23)