Galeishans
Det Leda Blanga Det Nyubalawei Blanga Kristjan Pipul
1. Pol bin tok gudei (1:1 - 1:5)
2. Det trubalawan wed (1:6 - 1:10)
3. God bin meigim Pol jidan speshalwan mishanri (1:11 - 1:24)
4. Pol en ola najalot speshalwan mishanri (2:1 - 2:10)
5. Pol bin tok streidat langa Pida (2:11 - 2:14)
6. Hau God garra meigim wi jidan raitwei (2:15 - 2:21)
7. Wi garra bulurrum det lowa weya God bin gibit langa Mosis o bilib langa Jisas Krais? (3:1 - 3:14)
8. Det lowa en det pramis (3:15 - 3:25)
9. Kristjan pipul jidan biginini blanga God (3:26 - 4:7)
10. Pol bin wori blanga detlot Kristjan pipul (4:8 - 4:20)
11. Dubala difrinkain pipul (4:21 - 4:31)
12. Yumob garra kipgon jidanbat fri (5:1 - 5:15)
13. Det Holi Spirit en det filing blanga wi (5:16 - 5:26)
14. Wi garra albumbat miselp gija (6:1 - 6:10)
15. Pol im tok gudbai na (6:11 - 6:18)