Det men neim Sol bin bilib langa Jisas
Eks 22:6-16; 26:12-18
91Wal seimtaim det men langa Jerusalem neim Sol bin stil kipgon wonimbat ola pipul nomo blanga bulurrum Jisas, en imbin wandi kilim olabat ded.
Wal wantaim imbin go langa det boswan haibala serramonimen, 2en imbin askim im blanga gibit im leda blanga gibit im rait blanga gowin langa ola Juwish Miting Pleis langa det taun gulum Dameskas en grebum ola pipul deya hubin bulurrum det wei blanga Jisas. Imbin wandi go en lukabat ola men en wuman hubin bulurrum Jisas, en imbin wandi deigimbek olabat langa det jeilhaus langa Jerusalem.
3Wal det serramonimen bin gibit im det leda, en Sol bin go langa Dameskas na. Bat wen imbin kaman gulijap langa det taun, bigwan lait bin shain ebriwei langa im brom top, 4en imbin buldan langa graun, en imbin irrim sambodi bin jingat langa im. Imbin tok, “Sol, Sol, wotfo yu ardimbat mi?”
5Wal Sol bin tok, “Bos, hu yu?” En det sambodi bin tok, “Mi na Jisas, en yu oldei ardimbat mi. 6Wal yu gidap en go langa det taun, dumaji sambodi garra dalim yu wanim yu garra dum.”
7Wal ol detlot men hubin deya garram Sol bin jandap deya kwaitbala nomo tok, dumaji deibin irrim det sambodi tok langa Sol. Bat dei nomo bin luk langa im.
8Wal Sol bin gidap na, en imbin trai en opinim im ai. Bat najing. Im nomo bin luk enijing, en detlot men bin lafta deigim im langa Dameskas, 9en deya na imbin jidanbat blainwan 3 dei, en im nomo bin dagadagat daga o dringgimbat enijing du.
10Wal wan men neim Enanaiyas bin deya langa det taun. Det men bin bulurrum Jisas, en Jisas bin gibit im drim, en langa det drim Jisas bin dalim im, “Enanaiyas!” En det men bin tok, “Mi iya, bos.” 11En Jisas bin tok, “Yu gidap en go langa det haus blanga det men neim Judas deya langa det pleis gulum Streit Strit, en yu garra askim Judas blanga det men neim Sol brom det taun gulum Tasas. Det men im deya preiprei langa mi, 12en aibin gibit im drim du, en langa det drim imbin luk wan men neim Enanaiyas kaman langa im en pudum bingga langa im blanga meigim im luk igin.”
13Wal Enanaiyas bin tok, “Bos, loda pipul bin dalim mi blanga det men en blanga ola nogudbala ting weya imbin oldei dumbat langa yu pipul olabat deya langa Jerusalem, 14en det men bin kaman iya langa dijan taun garram leda brom det boswan haibala serramonimen blanga deigidawei ola pipul hu oldei bulurrum yu.”
15Wal Jisas bin tok, “Yu go na, dumaji aibin pikimat det men blanga wek blanga mi, en aibin pikimat im blanga dalimbat det gudnyus blanga mi langa ola Isreil pipul en langa ola Jintail pipul en langa ola king olabat du, 16en ai garra shoum im ola trabul weya im garra abum wen im garra bulurrum mi.”
17Wal Enanaiyas bin duwit langa Jisas, en imbin go langa det haus weya Sol bin jidan, en imbin pudum im bingga langa im, en imbin tok, “Main braja Sol, det boswan neim Jisas bin jandim mi. Im na bin kamat langa yu langa det roud wen yubin kaman iya, en imbin jandim mi blanga meigim yu luk igin en blanga meigim det Holi Spirit kaman langa yu.”
18Wal streidawei wen imbin tok lagijat, samting jis laiga fish skeil bin kamat brom det dubala ai blanga Sol, en imbin luk na, en imbin gidap, en Enanaiyas bin beptaisim im, 19en afta imbin dagadagat daga, en imbin filim miselp strongbala na.
Sol bin dalimbat ola pipul det gudnyus blanga Jisas
Wal Sol bin jidan deya garram detlot bilibamob langa det taun lilwail, 20en streidawei imbin go langa ola Juwish Miting Pleis, en imbin dalimbat ola pipul det gudnyus blanga Jisas, en imbin oldei tok, “Jisas na det san blanga God.”
21Wal ol detlot pipul hubin irrim im tok lagijat bin ol hatjamp, en deibin askim miselp. Deibin tok, “Dijan na det men hubin oldei kilimbat detlot pipul hu bulurrum Jisas deya langa Jerusalem, En imbin kaman iya blanga faindim detlot pipul hu bulurrum Jisas en deigimbek olabat langa detlot haibala serramonimen.”
22Wal nomeda deibin tok lagijat, bat stil God bin meigim Sol dalimbat det gudnyus mowa strongbalawei garram pawa, en imbin oldei dalimbat detlot Juwish pipul det stori blanga Jisas weya im det boswan gulum Masaiya. En dei nomo bin sabi wanim blanga tok langa Sol.
23Bambai na detlot Juwish pipul bin majurrumap miselp, en deibin meigim plen blanga kilim Sol ded. 24Bat sambodi bin dalim im blanga det plen. Wal bigwan wol bin jidan raidaran langa det taun, en ebridei en ebrinait detlot pipul bin oldei weidabat blanga Sol langa ola geit blanga kilim im. 25Bat wan nait detlot men hubin bulurrum Sol bin pudumdan im atsaid langa det wol garram bigwan baskit taidap garram roup.aSekan Karinthiyans 11:32,33
Sol bin go langa Jerusalem
26Brom deya Sol bin gobek langa Jerusalem, en imbin go deya blanga joinin langa detlot najalot bilibamob. Bat deibin bradin blanga im, en dei nomo bin bilib langa im wen imbin dalim olabat imbin wekinmen blanga Jisas.
27Wal det men deya neim Banabas bin bilib langa Sol, en imbin deigim im langa detlot speshalwan mishanri, en imbin dalim olabat det stori blanga Sol weya Jisas bin kamat en tok langa im langa det roud, en imbin dalim olabat blanga Sol weya imbin dalimbat det gudnyus blanga Jisas strongbalawei langa ola pipul deya langa Dameskas.
28Afta na Sol bin jidan garram detlot mishanri deya langa Jerusalem, en imbin oldei dalimbat det gudnyus blanga Jisas langa ola pipul ebriweya langa det taun, 29en imbin oldei tok adbalawei langa detlot Juwish pipul hubin tok det Grik langgus.
Bambai na detlot Juwish pipul langa Jerusalem bin trai en kilim Sol ded, 30en wen detlot bilibamob bin gedim det nyus, deibin deigim Sol langa det taun gulum Sesariya, bat brom deya deibin jandim im langa det taun gulum Tasas.
31Afta na ola bilibamob langa detlot thribala kantri gulum Judiya, Gelali en Sameriya bin jidan gudwei nomo garram trabul, en det Holi Spirit bin oldei album olabat wen deibin trastim Jisas brabliwei, en imbin meigim olabat bilib mowa strongbalawei, en imbin meigim loda pipul joinin langa olabat du.
Pida langa det dubala taun gulum Lida en Jopa
32Wal Pida bin go ebriweya na langa detlot thribala kantri gulum Judiya, Gelali en Sameriya, en wantaim imbin go blanga luk detlot pipul hubin bulurrum det trubala wei blanga God deya langa det taun gulum Lida, 33en wen imbin deya, imbin midim wan men neim Aniyas. Det men bin jidan kripulwan, en im nomo bin gidap brom im sweig fo 8 yiya, 34en Pida bin tok langa im, “Aniyas, yu gidap en rolimap yu sweig, dumaji Jisas Krais bin meigim yu gudwan.” En streidawei imbin gidap, 35en ola pipul langa det dubala taun gulum Lida en Sheran bin luk det kripulwan men wok gudbalawei na, en deibin ol gibit miselp langa Jisas Krais det boswan.
36Wal wan wuman neim Tebatha bin jidan deya langa det najawan taun gulum Jopa. Garram det Grik langgus deibin gulum det wuman neim Dokas. Imbin bilib langa Jisas, en imbin brabli gudbala wuman, en imbin oldei albumbat ola po pipul.
37Wal wen Pida bin langa det najawan taun, Tebatha bin sik en imbin dai, en detlot pipul bin meigim im bodi redi blanga berrim im, en deibin pudum det bodi langa det ontopwan rum langa im haus deya langa Jopa.
38Wal det taun gulum Lida nomo bin longwei brom Jopa, en wen detlot bilibamob deya langa Jopa bin irrim Pida bin deya langa Lida, deibin jandim dubala men langa im blanga dalim im blanga kaman kwikbala, 39en Pida bin go garram dubala, en wen deibin kamat langa Jopa, deibin go streit langa det haus blanga det dedbala wuman, en deibin deigim Pida langa det ontopwan rum, en deya na imbin faindim loda widogel kraikrai, en deibin shoum im olkain klos weya det dedbala wuman bin oldei meigimbat blanga ola po pipul wen imbin jidan laibala.
40Wal Pida bin jandim ol detlot pipul atsaid brom det rum, en imbin nildan, en imbin prei langa God, en afta imbin tok langa det dedbala wuman, “Tebatha, yu gidap.” En det wuman bin opinim im ai dubala, en wen imbin luk Pida, imbin gidap, en imbin jidan, 41en Pida bin album im gidap, en afta Pida bin jingat langa detlot widogel en ola najalot bilibamob, en imbin shoum olabat det wuman.
42Wal det nyus blanga det dedbala wuman weya bin gidap laibwan igin bin spredat ebriweya langa det taun, en loda pipul bin bilib langa Jisas Krais det boswan, 43en Pida bin jidan deya langa det taun lilbit longtaim garram wan men neim Saiman hubin oldei klinimbat enimul skin en meigim letha.

a9:23-25: Sekan Karinthiyans 11:32,33