Eks
Hau Det Gudnyus Blanga Jisas Krais Bin Spredat Ebriweya
11
Main meit Thiyafalas, langa det feswan leda weya aibin jandim langa yu, aibin dalim yu blanga ebrijing weya Jisas bin oldei dumbat en titjimbat. Aibin dalim yu ebrijing brom det taim weya imbin stat im wek iya langa dijan kantri raidap langa det taim weya God bin deigimbek im langa hebin.aLuk 1:1-4
2-3Wal bifo Jisas bin dai, imbin pikimat twelbala speshalwan mishanri blanga jidan mishanri blanga im, en afta wen imbin gidap brom dedbala, imbin shoum miselp langa detlot lebenbala speshalwan mishanri 40 dei, en olabat ol witnis trubala im laibala, dumaji deibin luk im lodataim bifo imbin gowap langa hebin.
Wal wen deibin oldei luk langa im, imbin oldei dalimbat olabat blanga God en hau im garra jidan bos blanga olabat. Garram det pawa blanga det Holi Spirit imbin oldei titjimbat olabat.
4Wal wantaim wen deibin ol dagadagat daga garram Jisas, imbin dalim olabat, “Yumob nomo gowei brom dijan taun Jerusalem. Yumob garra jidan iya en weit blanga det Holi Spirit weya main dedi bin pramis blanga gibit langa yumob. Aibin oldei dalimbat yumob blanga det Holi Spirit.bLuk 24:49 5Basdam Jon Beptis bin oldei meigim ola pipul beptais garram woda. Bat nomo longtaim na God garra meigim yumob beptais garram det Holi Spirit blanga im.”cMethyu 3:11; Mak 1:8; Luk 3:16; Jon 1:33
Jisas bin gowap ontop
6Wal naja taim wen detlot speshalwan mishanri bin ol midap garram Jisas, deibin askim im, “Bos, tudei na yu garra meigim wi jidan bos blanga wi ron kantri Isreil, indit?” 7Wal Jisas bin dalim olabat, “Yumob kaan sabi wotaim det ting garra hepin. Oni God im sabi, dumaji im na bos, en im garra dum wen im wandim dum. 8Bat ai dalim yumob. Wen im jandim det Holi Spirit langa yumob, det Holi Spirit garra gibit yumob pawa, en yumob garra dalimbat ola pipul ebriweya blanga mi. Yumob garra dalimbat ola pipul iya langa dijan taun Jerusalem en langa dijan kantri Judiya en langa det kantri gulum Sameriya en langa ebri kantri.”dMethyu 28:19; Mak 16:15; Luk 24:47,48
9Wal streidawei wen Jisas bin binij toktok langa olabat, deibin luk imbin gowap langa top. God bin deigidawei im, en garram olabat ron ai deibin luk imbin gowap, raidap klaud bin gaburrumap im.eMak 16:19; Luk 24:50,51 10En wen deibin stil lukinatbat langa skai, dubala men garram waitwan klos bin jandap wansaid langa olabat, 11en dubala bin tok, “Ei! Ol yumob men brom Gelali! Wotfo yumob jandapbat iya lukinatbat langa top? Det seim Jisas weya yumob bin luk im gowap langa hebin, im garra kambek lagijat seimwei igin.”
Deibin pikimat men blanga deigim pleis blanga Judas
12Wal detlot speshalwan mishanri bin luk Jisas bin gowap ontop langa hebin brom det hil gulum Olib. Det hil nomo bin longwei brom det taun Jerusalem. Imbin oni wan kilomita, en afta wen Jisas bin gowap, detlot mishanri bin gobek langa det taun, 13en deibin go langa det kemp weya deibin oldei jidanbat, en deibin gowap langa det rum blanga olabat. Ol dislot men na bin deya, Pida, Jon, Jeims, Endru, Filip, Tamas, Bathalamyu, Methyu, Jeims det san blanga Elfiyas, Saiman Peitriyat, en Judas det san blanga najawan Jeims.fMethyu 10:2-4; Mak 3:16-19; Luk 6:14-16
14Wal ol detlot men na bin oldei majurrap garram Meri det mami blanga Jisas en garram im braja olabat en garram detlot najalot gel hubin bulurrum Jisas. Olabat na bin oldei majurrumap miselp ebridei blanga prei.
15Wal wandei wen deibin ol majurrumap miselp lagijat, deibin abum 120 pipul deya, en Pida bin jandap, 16-17en imbin tok, “Main braja olabat, det wed weya im tok langa Saam bin hepin trubala. Yumob sabi? Longtaim det Holi Spirit bin dalim Deibid blanga raidimdan wanim garra hepin langa det men Judas. Det men bin wekinmen jis laik wi, dumaji Jisas bin pikimat im blanga wek garram wi. Bat imbin deigim detlot pipul langa Jisas blanga grebum im.” Lagijat na Pida bin tok.
18Wal detlot pipul bin peiyim Judas blanga det nogudbala ting weya imbin dum, en garram det mani imbin go en baiyim lilwan pedik, en deya na imbin buldan, en im bodi bin bas, en ol im binji bin kamat, en imbin dai, 19en wen ola pipul langa Jerusalem bin irrim det nyus, deibin gulum det pedik Blad Pedik. Bat garram olabat ron langgus dei gulum det pleis Ekeldama.g,19Methyu 27:3-8
20Wal Pida bin kipgon tok, “Lagijat na det ting bin hepin, dumaji longtaim Deibid bin raidimdan dijan wed langa det buk gulum Saam. Imbin tok, ‘Nobodi kaan jidan langa det pleis. Im garra jidan emtiwan.’ En imbin tok, ‘Sambodi garra deigim pleis blanga im en dumbat im wek.’ Lagijat na Deibid bin tok.hOla Saam 69:25; 109:8
21“Wal wi garra pikimat sambodi brom wi iya blanga deigim pleis blanga Judas. Wi garra pikimat sambodi hubin oldei bulurrum Jisas wen imbin wokabat garram melabat olawei brom det taim wen Jon Beptis bin beptaisim im raidap det taim wen imbin gowap langa hebin. 22Wi garra pikimat sambodi blanga joinin garram melabat en dalimbat ola pipul blanga Jisas Krais weya imbin gidap laibala brom dedbala.” Lagijat na Pida bin tok.iMethyu 3:16; Mak 1:9; 16:19; Luk 3:21; 24:51
23Wal deibin pikimat dubala men na, wanbala neim Josef Basabas Jastas en wanbala neim Mathaiyas, 24
en afta deibin prei langa Jisas blanga shoum olabat det raitwan men. Deibin tok, “Bos, melabat bin pikimat dijan dubala men, en yu sabi dubala, dumaji yu sabi ebribodi. Wal yu shoum melabat wujan men yubin pikimat blanga deigim pleis blanga Judas, dumaji Judas bin libum det wek, 25en imbin go langa det helfaiya. Wal wujan men yu wandim blanga jidan speshalwan mishanri?”
26Afta na wen deibin binij prei, deibin pudum dubala neim langa dubala lilwan ston, en wen deibin tjakam det dubala ston, det ston garram det neim blanga Mathaiyas bin kamat fes, en deibin pikimat im na blanga jidan speshalwan mishanri garram detlot najalot lebenbala speshalwan mishanri.

a1:1: Luk 1:1-4

b1:4: Luk 24:49

c1:5: Methyu 3:11; Mak 1:8; Luk 3:16; Jon 1:33

d1:8: Methyu 28:19; Mak 16:15; Luk 24:47,48

e1:9: Mak 16:19; Luk 24:50,51

f1:13: Methyu 10:2-4; Mak 3:16-19; Luk 6:14-16

g1:18: ,19Methyu 27:3-8

h1:20: Ola Saam 69:25; 109:8

i1:22: Methyu 3:16; Mak 1:9; 16:19; Luk 3:21; 24:51