Jisas washim fut blanga im wekinmen olabat
131Wal wen imbin gulijap taim blanga abum det Pasoba Serramoni, Jisas bin sabi imbin taim blanga im blanga gowei brom dijan wel en gobek langa im dedi langa hebin.
Wal olawei Jisas bin laigim detlot wekinmen blanga im, en imbin shoum olabat brabliwei haumatj imbin laigim olabat.
2Wal Jisas en im wekinmen olabat bin abum det sapa blanga det Pasoba Serramoni na. En Seitin det brabli boswan dibuldibul bin olredi meigim Judas det san blanga Saiman Askeriyat jinggabat blanga hendimoba Jisas langa detlot pipul hu garra kilim im ded.
3Wal Jisas bin sabi im dedi God bin meigim im jidan bos blanga ebrijing, en imbin sabi imbin kaman brom God en im garra gobek langa God. 4En blanga tharran na imbin gidap brom det teibul, en imbin deigimat det kout blanga im, en imbin gajim tawul, en imbin taiyimap det tawul langa im weist, 5en imbin gajim dish, en imbin bilimap det dish garram woda, en imbin stat washimbat ola fut blanga im wekinmen olabat, en imbin draiyim olabat fut garram det tawul weya imbin taiyimap langa im weist.
6Wal wen imbin kaman langa Saiman Pida, Saiman Pida bin dalim im, “Bos, yu garra washim main fut?”
7Wal Jisas bin dalim im, “Yu nomo sabi wanim mi dumbat. Bat yu garra sabi bambai.”
8Wal Saiman Pida bin tok, “Nomo. Yu kaan washim main fut.”
Wal Jisas bin tok, “If ai kaan washim yu fut, wal yu kaan jidan garram mi.”
9Wal Saiman Pida bin tok, “Bos, if yu garra washim main fut, wal yu garra washim main bingga en hed du.”
10Wal Jisas bin tok, “Wen enibodi bogi holbit, im kamat klinwan, en afta im kaan washim miselp igin. Oni im fut im garra washim, dumaji oni det fut na dardiwan brom wokwok langa graun. Wal holot yumob klinwan. Oni wanbala brom yumob nomo klinwan.”
11Jisas bin tok, “Wanbala brom yumob nomo klinwan” dumaji imbin sabi wujan det men garra hendimoba im langa detlot pipul hu garra kilim im ded.
12Wal afta wen Jisas bin binij washimbat detlot wekinmen fut, imbin deigimat det tawul weya imbin taiyimap langa im weist, en imbin werrimon det kout blanga im, en imbin gobek langa det teibul, en imbin jidan, en imbin askim detlot wekinmen blanga im na, “Yumob sabi wanim dijan aibin dumbat langa yumob? 13Yumob gulum mi titja, en yumob gulum mi bos. En yumob garra gulum mi titja en bos. En im rait lagijat, dumaji mi na titja en bos blanga yumob. 14En nomeda mi titja en bos blanga yumob, bat stil aibin washimbat yumob fut. 15En blanga tharran na yumob garra washimbat miselp fut du, dumaji aibin shoum yumob det wei blanga main weya yumob garra bulurrum.aLuk 22:27 16Trubala ai dalim yumob. Nomo eni wekinmen haibala langa im bos. En nomo eni mesinja haibala langa tharran hubin jandim im.bMethyu 10:24; Luk 6:40; Jon 15:20
17“Wal yumob sabi na. En if yumob dum lagijat, wal yumob garra brabli gudbinji. 18Bat ai nomo toktok blanga holot yumob. Ai sabi wujan mob aibin pikimat. Bat det wed weya im tok langa oltestaman garra hepin trubala. Langa oltestaman im tok, ‘Det men hubin jidan en dagat main daga bin tenim miselp brom mi en meigim miselp enami langa mi.’ Lagijat na im tok langa oltestaman.cOla Saam 41:9 19En mi dalim yumob dijan bifo im garra hepin wulijim wen im garra hepin, yumob garra bilib Mi na mi. 20En mi dalim yumob trubala dijan najawan wed du. If enibodi welkam enibodi weya mi jandim, wal im welkam mi du. En if im welkam mi, wal im welkam main dedi hubin jandim mi.”dMethyu 10:40; Mak 9:37; Luk 9:48; 10:16
Jisas shoum hu garra hendimoba im
Methyu 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23
21Afta wen Jisas bin tok lagijat langa im wekinmen olabat, imbin brabli nogudbinji, en imbin dalim olabat streidat, “Trubala dijan mi dalim yumob. Wanbala brom yumob garra hendimoba mi langa detlot pipul weya garra kilim mi ded.”
22Wal ol detlot wekinmen blanga im bin lukinat miselp, dumaji dei nomo bin sabi wanim Jisas bin tokinabat.
23Wal det wekinmen weya Jisas bin laigim brabliwei bin deya wansaid langa im, 24en Saiman Pida bin tok langa det wekinmen garram im bingga. Imbin tok, “Yu askim Jisas blanga hu im toktok.”
25Wal det wekinmen bin go gulijap langa Jisas, en imbin askim im, “Bos, blanga hu yu toktokbat?”
26Wal Jisas bin dalim det wekinmen blanga im, “Ai garra sokum dijan daga langa det sup en gibit langa det men.” En wen imbin tok lagijat, imbin sokum det daga, en imbin gibit langa Judas det san blanga Saiman Askeriyat, 27en streidawei wen Judas bin gajim det daga, Seitin bin gowin insaid langa im, en Jisas bin dalim im, “Wal yu dum wanim yu garra dum kwikbala na.”
28Wal ol detlot najalot wekinmen hubin deya langa det teibul nomo bin sabi wotfo Jisas bin tok lagijat langa Judas. 29Sambala wekinmen bin jinggabat maitbi Jisas bin dalim im blanga go en baiyim ola enijing weya deibin wandim blanga det serramoni, dumaji Judas bin oldei lukaftumbat ola mani blanga olabat. O maitbi imbin go blanga gibit sambala mani langa ola po pipul.
30Wal afta wen Judas bin gajim det daga, streidawei imbin gowei. En imbin naitaim na.
Nyuwan lowa
31Wal afta wen Judas bin gowei, Jisas bin dalim detlot najalot wekinmen, “Mi na det speshalwan men, en God garra shoum ola pipul mi na haibala. En ai garra shoum olabat God im haibala du. En tudei na ai garra dum. 32En wen mi shoum olabat God im haibala, God garra shoum olabat mi na haibala garram im. En tudei na im garra dum.
33“Wal yumob na main biginini olabat. Bat ai kaan jidan longtaim garram yumob iya. En yumob garra lukabat mi. En ai dalim yumob jis laik aibin dalim detlot Juwish serramonimen. Yumob kaan go weya ai garra go.eJon 7:34 34Bat ai gibit yumob nyuwan lowa blanga bulurrum. En iya na det lowa. Yumob garra laigim miselp.
“Yumob sabi? Aibin laigim yumob, en yumob garra laigim miselp seimwei du jis laik aibin laigim yumob.fJon 15:12,17; Fes Jon 3:23; Sekan Jon 1:5 35En wen yumob laigim miselp lagijat, ebribodi garra sabi trubala yumob main wekinmen olabat.” Lagijat na Jisas bin tok.
Jisas bin dalim Pida im garra tok laiyawei
Methyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34
36Wal Saiman Pida bin askim Jisas na, “Bos, weya yu garra go?”
Wal Jisas bin dalim im, “Yu kaan bulurrum mi tudei. Bat yu garra bulurrum mi bambai.”
37Wal Saiman Pida bin dalim im, “Bos, wotfo ai kaan bulurrum yu tudei? Nomeda ai garra dai, bat stil mi redi blanga bulurrum yu.”
38Wal Jisas bin tok, “Yu tok yu redi blanga dai blanga mi. Bat trubala ai dalim yu. Thritaim bifo det jukjuk jingat, yu garra tok yu nomo sabi mi.”

a13:12-15: Luk 22:27

b13:16: Methyu 10:24; Luk 6:40; Jon 15:20

c13:18: Ola Saam 41:9

d13:20: Methyu 10:40; Mak 9:37; Luk 9:48; 10:16

e13:33: Jon 7:34

f13:34: Jon 15:12,17; Fes Jon 3:23; Sekan Jon 1:5