Methyu
Methyu Bin Dalim Juwish Pipul Ola Stori Blanga Jisas
1. Femili lain blanga Jisas (1:1 - 1:17)
2. Jisas bin bon (1:18 - 1:25)
3. Klebabalamen bin kaman langa Jisas (2:1 - 2:12)
4. Josef en im femili bin go langa Ijip (2:13 - 2:15)
5. King Herod bin trai en kilim Jisas (2:16 - 2:18)
6. Josef en im femili bin go langa Nesareth (2:19 - 2:23)
7. Jon bin beptaisimbat pipul (3:1 - 3:12)
8. Jon bin beptaisim Jisas (3:13 - 3:17)
9. Seitin bin temtimbat Jisas (4:1 - 4:11)
10. Jisas bin stat dumbat im speshalwan wek (4:12 - 4:17)
11. Jisas bin pikimat fobala fishamen (4:18 - 4:22)
12. Jisas bin meigim sikbala pipul gudbala (4:23 - 4:25)
13. Yu garra gudbinji (5:1 - 5:2)
14. Gudbala en sedbala taim (5:3 - 5:12)
15. Solt en lait (5:13 - 5:16)
16. Jisas en det Juwish lowa (5:17 - 5:20)
17. Det lowa blanga medrim (5:21 - 5:26)
18. Det lowa blanga silip garram hasbin o waif (5:27 - 5:30)
19. Det lowa blanga merrit (5:31 - 5:32)
20. Det lowa blanga pramis (5:33 - 5:37)
21. Det lowa blanga peibek (5:38 - 5:42)
22. Det lowa blanga ola enami (5:43 - 5:48)
23. Wen yu dum gudbala ting (6:1 - 6:4)
24. Jisas bin titjim im wekinmen blanga prei (6:5 - 6:15)
25. Wen yu prei en nomo dagadagat daga (6:16 - 6:18)
26. Yu garra hipimap ola enijing langa hebin (6:19 - 6:21)
27. Yu garra luk det lait brabliwei (6:22 - 6:23)
28. Yu kaan abum dubala bos (6:24 - 6:34)
29. Yu nomo wandi faindim folt en pudum bleim langa enibodi (7:1 - 7:12)
30. Det dubalawei (7:13 - 7:14)
31. Detlot daga blanga gudwan en nogudwan tri (7:15 - 7:23)
32. Dubala men bin bildimap haus (7:24 - 7:29)
33. Wanbala leprasimen (8:1 - 8:4)
34. Boswan solja bin bilib brabliwei (8:5 - 8:13)
35. Jisas bin album bigmob sikbala pipul (8:14 - 8:17)
36. Im brabli adbala ting blanga bulurrum Jisas (8:18 - 8:22)
37. Jisas bin stapam win en weib (8:23 - 8:27)
38. Dubala men garram dibuldibul (8:28 - 8:34)
39. Leimbala men bin gidap (9:1 - 9:8)
40. Methyu bin bulurrum Jisas (9:9 - 9:13)
41. Daga en wain (9:14 - 9:17)
42. Lilgel en olgamen (9:18 - 9:26)
43. Jisas bin meigim dubala men luk en wanbala men tok (9:27 - 9:34)
44. Jisas bin meigim sikbala pipul gudbala (9:35 - 9:38)
45. Twelbala speshalwan mishanri blanga Jisas (10:1 - 10:4)
46. Jisas bin dalim im wekinmen blanga dum wek (10:5 - 10:42)
47. Jisas en Jon Beptis en det wei blanga God (11:1 - 11:19)
48. Detlot taun weya nomo bilib (11:20 - 11:30)
49. Sebathdei (12:1 - 12:8)
50. Men garram kripulwan bingga (12:9 - 12:21)
51. Jisas en det boswan dibuldibul (12:22 - 12:32)
52. Detlot daga blanga gudwan en nogudwan tri (12:33 - 12:45)
53. Mami en braja olabat blanga Jisas (12:46 - 12:50)
54. Stori blanga sid (13:1 - 13:9)
55. Wanim im tokinabat langa det stori (13:10 - 13:17)
56. Wanim det stori blanga sid im min (13:18 - 13:23)
57. Stori blanga rabishwan gras (13:24 - 13:30)
58. Stori blanga mastadsid en raising (13:31 - 13:35)
59. Jisas im dalim det mining blanga rabishwan gras (13:36 - 13:43)
60. Stori blanga diyawan ting (13:44 - 13:44)
61. Stori blanga brabli gudwan pelbid (13:45 - 13:46)
62. Stori blanga fishnet (13:47 - 13:52)
63. Detlot pipul brom Jisas ronwan taun bin gibit bekboun langa im (13:53 - 13:58)
64. Herod bin kilim Jon Beptis (14:1 - 14:12)
65. Jisas bin fidim 5,000 men (14:13 - 14:21)
66. Jisas bin wok ontop langa woda (14:22 - 14:33)
67. Sikbala pipul langa Genesaret (14:34 - 14:36)
68. God lowa en olabat grengrenfatha lowa (15:1 - 15:20)
69. Olgamen brom det Keinanait kantri (15:21 - 15:28)
70. Jisas bin meigim ola sikbala pipul gudbala (15:29 - 15:31)
71. Jisas bin fidim 4,000 pipul (15:32 - 15:39)
72. Nogudbalawei blanga serramonimen (16:1 - 16:4)
73. Nogudbalawei blanga serramonimen (16:5 - 16:12)
74. Pida bin tok Jisas Krais na det Masaiya (16:13 - 16:20)
75. Jisas dalim weya im garra dai (16:21 - 16:28)
76. Ilaija en Mosis bin tok langa Jisas (17:1 - 17:13)
77. Jisas bin deigimat det nogudbala spirit brom insaid det lilboi (17:14 - 17:21)
78. Jisas tok im garra dai (17:22 - 17:23)
79. Jisas im tok blanga peiyim teks mani (17:24 - 17:27)
80. Wujan im mowa haibala langa melabat? (18:1 - 18:9)
81. Stori blanga wanbala los ship (18:10 - 18:14)
82. Yubin winimbek yu fren (18:15 - 18:20)
83. Det stori blanga det wekinmen hu nomo kainbala (18:21 - 18:35)
84. Lowa blanga merrit (19:1 - 19:12)
85. Jisas en ola biginini (19:13 - 19:15)
86. Jisas tok langa ritj yangmen (19:16 - 19:30)
87. Stori blanga wekinmen langa greip gadin (20:1 - 20:16)
88. Jisas bin tok igin im garra dai (20:17 - 20:19)
89. Jeims en Jon mami bin askim Jisas blanga det speshalwan ting (20:20 - 20:28)
90. Jisas bin meigim dubala blainwan men gudwan (20:29 - 20:34)
91. Jisas bin go langa Jerusalem (21:1 - 21:11)
92. Jisas langa det Serramoni Pleis (21:12 - 21:17)
93. Figtri nomo garram daga (21:18 - 21:22)
94. Ola haibala bos bin kwestjanimbat Jisas (21:23 - 21:27)
95. Stori blanga dubala san (21:28 - 21:32)
96. Stori blanga ola nogudbala fama langa greip fam (21:33 - 21:46)
97. Stori blanga padi (22:1 - 22:14)
98. Trikiwan kwestjan blanga teksmani (22:15 - 22:22)
99. Trikiwan kwestjan blanga dedbala (22:23 - 22:33)
100. Trikiwan kwestjan blanga det haiwan lowa (22:34 - 22:40)
101. Jisas bin askim adwan kwestjan blanga det Masaiya (22:41 - 22:46)
102. Jisas bin gibit woning blanga detlot hu reken miselp (23:1 - 23:12)
103. Jisas bin gibit woning langa ola serramonimen (23:13 - 23:39)
104. Jisas bin tok blanga det taim detlot trabul garra hepin bambai (24:1 - 24:14)
105. Det brabli nogudbala ting (24:15 - 24:28)
106. Jisas garra kamdan garram klaud (24:29 - 24:31)
107. Stori blanga figtri (24:32 - 24:35)
108. Nobodi nomo sabi wotaim Jisas garra kambek (24:36 - 24:51)
109. Stori blanga tenbala gel (25:1 - 25:13)
110. Stori blanga yusum mani gudwei (25:14 - 25:30)
111. Jisas garra jadjimbat ebribodi bambai (25:31 - 25:46)
112. Deibin wandi kilim Jisas (26:1 - 26:5)
113. Jisas en det gel langa Bethani (26:6 - 26:13)
114. Judas bin meigim plen blanga hendimoba Jisas (26:14 - 26:16)
115. Jisas im abum laswan sapa garram im wekinmenmob (26:17 - 26:25)
116. Jisas im abum laswan sapa garram im wekinmenmob (26:26 - 26:30)
117. Jisas bin dalim Pida im garra tok laiyawei (26:31 - 26:35)
118. Jisas langa Gesimani (26:36 - 26:46)
119. Deibin grebum Jisas (26:47 - 26:56)
120. Jisas jandap lida langa det boswan haibala serramonimen (26:57 - 26:68)
121. Pida bin tok im nomo sabi Jisas (26:69 - 26:75)
122. Deibin deigim Jisas langa Pailat (27:1 - 27:2)
123. Judas Askeriyat bin kilim miselp (27:3 - 27:10)
124. Pailat im askimbat Jisas kwestjan (27:11 - 27:14)
125. Pailat bin hendimoba Jisas blanga gitkil (27:15 - 27:26)
126. Ola solja bin mokimbat Jisas (27:27 - 27:31)
127. Deibin neilimap Jisas langa kros (27:32 - 27:44)
128. Jisas bin dai (27:45 - 27:56)
129. Josef bin berrim Jisas (27:57 - 27:61)
130. Solja bin maindimbat det keib (27:62 - 27:66)
131. Jisas bin gidap laibala brom greib (28:1 - 28:10)
132. Ola solja bin dalim laiya blanga Jisas (28:11 - 28:15)
133. Jisas bin shoum miselp langa detlot lebenbala wekinmen (28:16 - 28:20)