Hebakak
Hebakak Bin Dalim Ola Juda Pipul Blanga Trastim God
1. 11Wal mi na Hebakak det speshalwan mesinja, en dijan na det wed weya YAWEI det trubala God bin gibit langa mi. (1:1 - 1:1)
2. Hebakak bin grambul langa YAWEI (1:2 - 1:4)
3. YAWEI bin ensim Hebakak (1:5 - 1:11)
4. Hebakak bin grambul igin langa YAWEI (1:12 - 1:17)
5. YAWEI bin ensim Hebakak (2:1 - 2:4)
6. Trabul blanga ola nogudbala pipul (2:5 - 2:20)
7. Hebakak bin prei (3:1 - 3:16)
8. Trastim YAWEI langa det taim wen yu abum trabul (3:17 - 3:19)