Hebakak
Hebakak Bin Dalim Ola Juda Pipul Blanga Trastim God
11Wal mi na Hebakak det speshalwan mesinja, en dijan na det wed weya YAWEI det trubala God bin gibit langa mi.
Hebakak bin grambul langa YAWEI
2Wal aibin tok langa YAWEI, “YAWEI, yu na det trubala God. Haulong ai garra weidabat blanga yu? Wotaim yu garra irrim mi? En haulong bifo yu garra seibum melabat brom dijan trabul? 3Wotfo yu meigim mi lukinatbat dislot nogudbala ting, en wotfo yu larram diskain ting hepin weya olabat faitfait gija en olabat agamin gija, en olabat breigimap ebrijing du en dumbat krulbala ting? Pipul ebriweya dumbat lagijat. 4Det lowa im wikwan dumaji pipul nomo teiknodis. Dei nomo panishim ol detlot pipul hu oldei breigimbat detlot lowa blanga yu. Detmob nogudbala men nomo tridimbat detlot gudbala pipul gudwei wen olabat oldei kotimbat langa olabat, en dei oldei tenim detlot lowa najawei.” Lagijat na aibin tok.
YAWEI bin ensim Hebakak
5Wal YAWEI det trubala God bin ensim mi, “Yu luk na langa ola najalot kantri! Yu garra hatjamp wen yu luk wanim garra hepin langa olabat. Nomeda if sambodi bin dalim yu bifo, bat stil yu kaan bilib wanim garra hepin na.aEks 13:41 6Wal langa ebri kantri ai garra jandim detlot Bebalon solja en olabat brabli jigibala en krulbala du. Ol detlot solja garra wok strongbalawei thru langa ola kantri en dei garra fait en teikoba ola kantri blanga najalot pipul.bSekan Kings 24:2 7Dumaji olabat brabli nogudbala, en olabat meigim pipul brabli bradin en sheiksheik nomo lilbit, dumaji dei reken miselp, en dei kaan teiknodis langa eni lowa, oni detlot lowa weya deibin meigimbat miselp.
8“Olabat hosis brabli kwikbala, laiga detlot big bujiget, en olabat brabli jigiwan jis laik detlot wailwan dog weya lukabat daga. Detlot soljamob hu raidimbat hosis garra kaman brom longwei kantri. Olabat hosis garra grajim det graun. Dei kaman kwikbala jis laik igulok weya kaman brom skai, gajimbat daga. 9Dei kaman brabli wailwei blanga binijimap ebrijing. En dei grebum detmatj prisana jis laik sengraun. 10Dei meigimbat fan langa detlot king en laflaf langa detlot boswan, en dei laflaf langa ola strongwan wol. Dei bildimap det graun laiga haiwan hil weya dei gin galimap en bidim ol detlot taun. 11En streidawei olabat goweigowei jis laiga strongbala win, ol detlot nogudbala Bebalon pipul na hu oldei weshipbat olabat ronwan pawa.” Lagijat na YAWEI bin tok.
Hebakak bin grambul igin langa YAWEI
12Wal aibin tok igin, “YAWEI, main haibala God, yu na det brabli strongbalawan laik det seifwan pleis blanga melabat. Yu na det olagijawan, en yubin seibum melabat brom dedbala. Yubin pikimat ola Bebalon solja blanga kaman en panishimbat melabat. 13Yu kaan luk langa eni nogudbala pipul en langa nogudbala ting dumaji yu seikridwan. Wal wotfo yu jidanbat kwaitbala wen najamob binijimap ola pipul hu jidan mobeda langa olabat?
14“Detlot pipul yubin pudum langa dijan wel, olabat jis laik ola fish en enimul, nomo garram eni bos. 15Wen det Bebalon solja kaman, dei deigimwei olabat en meigim olabat prisana, jis laik detlot fishamen wen dei gajimbat bigmob fish garram fishnet. 16Dei gudbinji blanga detlot fishnet, dumaji deibin jidan ritjwan na.
17“Wanim yu reken? Detlot Bebalon solja garra kipgon tjakambat olabat fishnet raidap dei binijimap ola pipul langa ola kantri en nomo shoum eni kainbala filing langa olabat?” Lagijat na aibin tok.

a1:5: Eks 13:41

b1:6: Sekan Kings 24:2