Denyul bin luk fobala enimul langa im drim
71-2Wal langa det feswan yiya wen Belshesa bin jidan king langa Bebalon, wal mi na Denyul, aibin abum drim naitaim. Aibin raidimdan det drim langa peipa, en dijan na det drim.
Aibin luk fobala bigbala win bin bloblobat brom ebriweya, en det win bin sterrimap det bigiswan solwoda. 3Brom deya aibin luk fobala bigiswan enimul bin kamat brom det solwoda. Detlot bigiswan enimul nomo bin luk seim. Olabat bin ol luk difrin.aRebaleishan 13:1; 17:8 4Det feswan enimul bin luk jis laiga laiyan, bat imbin abum wing jis laik igul. Wen aibin stil lukinatbat, sambodi bin pulumat im wing. Sambodi bin lidimap im, en meigim im jandap jis laik men jandap, en sambodi bin gibit im main jis laik men blanga jinggabat gudwei.
5Wal det sekanwan enimul bin luk jis laiga beya, en imbin jandap garram im biyainwan leig, en imbin holdimbat thribala rib boun langa im tuth, en afta na aibin irrim sambodi bin tok langa det enimul. Imbin tok, “Kipgon dagadagatbat bigismob bif.”
6Wal wen aibin stil lukinatbat, najawan bigwan enimul bin kamat, en det enimul bin luk jis laik bigwan bujiget, bat imbin abum fobala wing langa im bekboun jis laik bard wing, en imbin abum fobala hed, en imbin abum pawa blanga jidan boswan.bRebaleishan 13:2
7Afta na wen aibin stil lukinatbat, det namba 4 enimul bin kamat. Dijan enimul bin abum detmatj pawa, en imbin brabli strongwan, en im gin meigim yu brabli bradin. Imbin abum brabli bigiswan aiyanwan tuth weya gin dagat en pudumbut langa enijing. Im nomo bin laik detlot najalot enimul, dumaji imbin abum tenbala hon.cRebaleishan 12:3; 13:1 8Wen aibin stil lukinatbat detlot hon, aibin luk lilwan hon bin kamat langa detlot najalot hon. Det lilwan hon bin pulumat thribala hon brom detlot najalot hon weya bin deya basdam. Tharran lilwan hon bin abum dubala ai laik men, en maus weya toktok praudbalawei.dRebaleishan 13:5,6
9Afta na wen aibin stil lukinatbat, deibin pudum sambala speshalwan tjeya redi blanga kot. Wanbala men hubin jidan laibala olagijawan bin kaman en jidan langa wanbala speshalwan tjeya. Blanga im klos bin brabli waitwan, en im heya du bin brabli waitwan jis laik wul. Det speshalwan tjeya bin abum sambala wil en detlot wil bin jidan garram faiya,eRebaleishan 1:14; 20:4 10en det faiya bin barnbarnbat brom det tjeya. Thausen en thausen pipul bin deya blanga weship langa im, en bigismob pipul bin jandap lida langa im. Wen deibin stadim det kotkeis, deibin opinap detlot buk na.fRebaleishan 5:11; 20:12
11Wal wen aibin stil lukinatbat, aibin irrim det lilwan hon toktokbat praudbalawei. En wen aibin stil lukinatbat det namba 4 enimul bin gitkil en blanga im bodi deibin tjakam langa det faiya en imbin binij na. 12En sambodi bin deigimwei det pawa brom detlot najalot enimul, bat imbin larram olabat jidan laibala blanga lilwail.
13Wal aibin kipgon luk langa dijan drim, en aibin luk sambodi hubin luk jis laiga men bin kaminap garram ola klaud, en imbin go langa det wanbala hubin jidanbat olagijawan en imbin midap garram im.gMethyu 24:30; 26:64; Mak 13:26; 14:62; Luk 21:27; Rebaleishan 1:7,13; 14:14 14Det wanbala men hubin jidan laibala olagijawan bin meigim im jidan brabli haibala bos garram pawa blanga jidan king, wulijim ola pipul langa ebri kantri en langgus garra jidan wekinmen oni blanga im. Blanga im pawa kaan neba binij, en im kantri garra jidan olagijawan.hRebaleishan 11:15
Wal tharran na det drim weya aibin abum.
Wanim det drim bin min
15Wal det drim bin bradinim mi en aibin wori nomo lilbit. 16Aibin go langa wanbala men hubin jandap deya garram najalot, en aibin askim im blanga dalim mi wanim im min. Wal imbin dalim mi, 17“Langa det drim yubin luk fobala enimul en tharran min fobala king garra jidan langa 4 difrinwan kantri. 18Bat bambai det Brabli Haibala God garra gibit im pipul olabat det pawa en olabat garra jidan haibala bos en dei garra jidan olagijawan.”iRebaleishan 22:5
19Afta na aibin wandim irrim mowa blanga det namba 4 enimul, dumaji imbin luk difrin brom detlot najalot enimul. Imbin meigim ebribodi bradin langa im brabliwei, en wen imbin kilimbat enibodi imbin oldei dagadagat olabat garram im aiyanwan tuth en imbin yusum im kopawan fut blanga pudumbut langa enijing. 20En aibin wandim sabi mowa blanga detlot tenbala hon langa im hed, en blanga det hon weya bin kamat afta en bin meigim thribala hon buldan. Det hon bin abum ai en maus en imbin tok praudbalawei, en det hon bin luk mowa bigwan en imbin meigim mi bradin nomo lilbit langa detlot najalot hon.
21Wal wen aibin stil lukinatbat, det hon bin stat faitfaitbat langa detlot pipul blanga God na, en imbin bidimbat olabat.jRebaleishan 13:7 22Afta na det wanbala men hubin jidanbat olagijawan bin kaman en imbin jadjim olabat en larramgo detlot pipul fri hubin bulurrum det Brabli Haibala God. Wal det taim bin kaman na wen God garra gibit pawa blanga im pipul blanga jidan bos.kRebaleishan 20:4
23Wal det men hubin jandap deya garram najalot, bin kipgon dalim mi wanim det drim bin min. Imbin tok, “Det namba 4 enimul min det namba 4 king garra jidan langa im kantri, en im garra jidan difrinwan brom ol detlot najalot king. Im garra pudumbut langa ola kantri. 24Det tenbala hon min tenbala king garra jidan bos langa detlot kantri langa difrindifrin taim. Afta najawan king garra kaman. Im garra difrin brom det tenbala king en im garra bidim thribala king.lRebaleishan 17:12 25Im garra tok nogudbalawei blanga det Brabli Haibala God, en im garra ardim en kilim detlot pipul blanga God. Im garra trai en tjeinjim det serramoni en lowa blanga olabat. En blanga detlot pipul blanga God dei garra jidan anda langa im pawa blanga thri en haf yiya.mRebaleishan 12:14; 13:5,6 26Afta na det speshalwan kotkeis langa top garra stat en God garra deigidawei det pawa brom im en binijimap im olagija. 27En det Brabli Haibala God garra gibit im pipul olabat det pawa blanga jidan bos langa ebri kantri ebriweya. Det pawa blanga olabat kaan neba binij en ola boswan langa ebri kantri garra jidan wekinmen blanga olabat en dei garra duwit langa olabat.” Lagijat na det men bin tok.nRebaleishan 20:4; 22:5
28Wal tharran na det drim. Aibin bradin nomo lilbit, bat ai nomo bin dalim enibodi blanga dijan.

a7:3: Rebaleishan 13:1; 17:8

b7:4-6: Rebaleishan 13:2

c7:7: Rebaleishan 12:3; 13:1

d7:8: Rebaleishan 13:5,6

e7:9: Rebaleishan 1:14; 20:4

f7:10: Rebaleishan 5:11; 20:12

g7:13: Methyu 24:30; 26:64; Mak 13:26; 14:62; Luk 21:27; Rebaleishan 1:7,13; 14:14

h7:14: Rebaleishan 11:15

i7:18: Rebaleishan 22:5

j7:21: Rebaleishan 13:7

k7:22: Rebaleishan 20:4

l7:24: Rebaleishan 17:12

m7:25: Rebaleishan 12:14; 13:5,6

n7:27: Rebaleishan 20:4; 22:5