Denyul langa det hol weya ola laiyan oldei jidan
61Wal det King Daraiyas bin pudum 120 haibala wekinmen langa ebri kantri blanga im. 2En imbin pikimat Denyul en dubala men blanga jidan bos langa detlot haibala wekinmen, en blanga lukaftumbat ebrijing blanga det king. 3Wal Denyul bin dum brabli gudwan wek mowa beda langa ol detlot najalot haibala wekinmen. Dumaji imbin brabli gudwan wekinmen, det king bin jinggabat blanga pudum Denyul bos langa ebrijing.
4Wal det naja dubala wekinmen en detlot haibala wekinmen bin trai faindim nogudbala ting blanga ol detlot ting weya Denyul bin dumbat langa detlot kantri. Bat dei nomo bin faindim enijing rong, dumaji Denyul bin gudwan en im nomo bin dum enijing nogudwan en im nomo bin dalimbat laiyawan wed. 5Wal deibin ol tok gija na, “Wi kaan faindim eni nogudbala ting blanga Denyul weya wi gin dalim det king. Bat maitbi wi gin faindimwei blanga meigim im breigim det lowa blanga det king, dumaji im olweis kipum det lowa blanga im God.”
6Wal olabat bin go langa det king na, en olabat bin tok, “King Daraiyas, yu brabli haibala bos. Melabat wandim yu garra jidan olagijawan! 7Melabat en ola najalot wekinmen hu oldei wek blanga yu bin reken yu na garra gibit brabli strongbala wed weya ebribodi garra kipum. Yu meigim strongbala oda blanga 30 dei nobodi gin askim enijing brom eni drimin en nomo askim enijing brom eni men, bat oni brom yu na. If enibodi kaan teiknodis langa dijan wed, dei garra tjakam im langa det hol weya ola laiyan oldei jidanbat. 8Wal yu King Daraiyas yu meigim dijan lowa en yu garra pudum yu mak langa det peipa en im garra jidan lagijat na det lowa blanga ola pipul langa Midiya en Pesha en olabat kaan tjeinjim.”
9Wal det King Daraiyas bin meigim det strongbala oda en imbin pudum im mak langa det peipa.
10Wal wen Denyul bin irrim imbin pudum im mak langa det strongbala oda, imbin gobek langa im kemp. Langa im rum det windo bin feising langa Jerusalemwei. Deya na weya imbin oldei prei langa det opinwan windo, imbin nildan en prei langa God. Imbin dum laigijat 3 taim ebridei.
11Wal detlot enamimob blanga Denyul bin meigim plen, en deibin go en faindim Denyul bin preipreibat langa God. 12Holot bin go na langa det king en dalim im wanim Denyul bin dumbat. Deibin tok, “Haibala bos, melabat wandim yu garra jidan olagijawan. Yubin gibit strongbala oda weya ebribodi garra dum. Yubin gibit strongbala oda blanga 30 dei nobodi gin askim enijing brom eni drimin en nobodi gin askim enijing brom eni men, bat oni brom yu na. En if enibodi kaan teiknodis langa dijan wed dei garra tjakam im langa det hol weya ola laiyan oldei jidanbat. Wal im trubala, indit?”
Wal det king bin ensim olabat, “Yuwai, tharran na det strongbala oda blanga det dubala kantri Midiya en Pesha, en olabat kaan tjeinjim.”
13Afta na olabat bin tok langa det king, “Haibala bos, yu sabi Denyul det men brom Juda, indit? Wal im nomo rispek langa yu, bos, en im nomo duwit langa det strongbala oda blanga yu. Imbin preipreibat langa im God 3 taim ebridei.”
14Wal wen det king bin irrim tharran imbin brabli nogudbinji dumaji imbin laigim Denyul detmatj en im nomo bin wandim pudum im langa det pleis weya ola laiyan oldei jidan, en imbin trai blanga faindim wei blanga album im. Imbin kipgon trai raidap sangodantaim. 15Afta na detlot men bin kambek langa det king en olabat bin tok langa im, “Haibala bos, yu sabi det lowa yubin meigim blanga det dubala kantri gulum Midiya en Pesha en nobodi kaan tjeinjim eni oda weya yubin meigim.”
16Brom deya det king bin gibit oda langa sambala wekinmen blanga gajim Denyul en tjakam im langa det hol langa graun weya bigmob laiyan oldei jidan. Det king bin tok langa Denyul, “Wal ai askim det God blanga yu weya yu oldei bilib en wek blanga im brabliwei, blanga album yu.” 17Olabat bin tjakam im en bin jadimap det hol langa graun garram bigwan ston, en det king bin pudum im mak langa det ston garram det bush gam. Imbin yusum im ring brom im bingga garram im neim. En detlot boswan pipul bin pudum olabat mak langa det ston garram det bush gam wulijim olabat garra luk det mak en sabi if enibodi bin album Denyul. 18Wal det king bin gobek langa im bigwan haus en im nomo bin silip, en im nomo bin dagat daga, en im nomo bin wandim enibodi blanga densdensbat en singsingbat blanga meigim im hepi.
19Wal ailibala neksdei det king bin gidap en imbin go kwikbala langa det hol weya Denyul bin jidan garram detlot laiyan.
20Imbin nogudbinji en wen imbin kaman deya imbin jingat adbala, “Denyul, yu det wekinmen blanga det laibalawan God! Det God yu oldei weshipbat, imbin seibum yu brom detlot laiyan?”
21Wal Denyul bin ensim im, “Haibala bos, ai wandim yu garra jidan olagijawan. 22God na bin jandim im einjul blanga meigim detlot laiyan jidan kwaitwan wulijim olabat kaan ardim mi. Imbin dum dijan dumaji imbin sabi ai nomo bin dum enijing rong, en ai nomo bin dum enijing rong langa yu, haibala bos.”
23Wal det king bin brabli gudbinji en imbin gibit oda langa im wekinmen olabat blanga pulumap Denyul brom det hol weya detlot laiyan bin jidan. Wal olabat bin pulumap Denyul na, en olabat bin luk detlot laiyan nomo bin ardim im, najing, dumaji imbin trastimbat langa God.
24Afta na det king bin gibit oda blanga gajim ol detlot men hubin tok nogudwei blanga Denyul en deibin tjakam olabat en olabat waif en bigininimob insaid langa det hol weya detlot laiyan jidan. Streidawei detlot laiyan bin jamp en gajim olabat en bin dagadagat olabat holot.
25Afta na King Daraiyas bin raidimdan leda langa ola pipul brom ebri kantri, traib en langgus. Imbin tok, “Gudei yumob. Ai wandim yumob blanga jidan gudbinji. 26Ai dalim yumob, ebribodi langa ola kantri weya ai jidan bos garra rispek brabliwei det God blanga Denyul.
“Im na det laibalawan God,
en im jidan bos olagijawan.
Nobodi kaan bidim im,
en im pawa kaan neba binij.
27“Im seibum en album ola pipul.
Im dum klebabala ting langa top en langa dijan graun,
en ebribodi bin teiknodis.
Imbin seibum Denyul brom detlot laiyan.”
Lagijat na King Daraiyas bin tok langa det leda.
28Wal Denyul bin jidan haibala boswan langa det taim na wen Daraiyas bin jidan king en langa det taim wen Sairas, det men brom det kantri gulum Pesha, bin jidan king du.