Denyul
God Bin Yusum Denyul
Dijan stori blanga Denyul en im thribala ofsaida
11Orait langa det namba 3 yiya wen det men neim Jehoiyakim bin jidan king langa Juda, King Nebakanesa brom det kantri gulum Bebalon bin go en fait langa detlot pipul langa Jerusalem en im soljamob bin kemp raidaran langa Jerusalem blanga teikoba det taun.aSekan Kings 24:1; Sekan Kranakuls 36:5-7 2Wal God bin larram King Nebakanesa bidim olabat en larram im blanga gajim King Jehoiyakim, en imbin gajim sambala seikridwan kap en boul brom det Serramoni Pleis blanga God. Imbin gajim sambala pipul du en imbin meigim olabat jidan prisana en imbin deigimbek olabat langa im ronwan kantri langa det serramoni pleis blanga im drimin langa Bebalon, en imbin pudum detlot seikridwan kap en boul langa wan rum weya deibin oldei hipimapbat ola ebrijing langa det serramoni pleis.
3Wal King Nebakanesa bin gibit oda na langa Eshpanes det boswan wekinmen blanga im, blanga gajim sambala yangmen brom King Jehoiyakim femili en brom ola haibalawan femili weya bin kaman brom Isreil. 4Detlot yangmen bin lafta abum brabli purdiwan feis en nomo garram enijing rong langa olabat bodi en dei bin lafta abum gudwan main blanga len kwikbala en sabi blanga wek wulijim olabat garra jidan redi blanga wek langa det bigwan haus blanga det king. En Eshpanes garra lafta lenimbat olabat blanga ridim en raidimdan det Bebalon langgus.bSekan Kings 20:17,18; 24:10-16; Sekan Kranakuls 36:10; Aisaiya 39:7,8 5En King Nebakanesa bin gibit oda langa im wekinmen olabat blanga gibitbat detlot yangmen det seimkain daga en wain weya det king en im femili olabat bin oldei dagat. Imbin tok detlot yangmen garra lafta dagadagatbat det speshalwan daga blanga thribala yiya, en bambai afta det thribala yiya bin binij, en wen olabat bin sabi, wal olabat garra jidan redibala blanga wek blanga im na.
6Wal brom ol detlot pipul deibin pikimat sambala yangmen, en deibin pikimat Denyul, Henanaiya, Misheiyel en Esaraiya du. Det fobala yangmen na bin kaman brom det Juda klen. 7Det boswan men neim Eshpanes bin gibit olabat nyuwan neim na. Wal Denyul imbin gulum Beltashesa, Henanaiya imbin gulum Shedrek, Misheiyel imbin gulum Mishak en Asaraiya imbin gulum Ebadinago.
8Wal Denyul bin jinggabat det oda weya det king bin gibit na, dumaji imbin wandim jidan klinbala blanga serramoni. Im nomo bin wandim dagat det speshalwan daga en dringgim wain brom det king. Wal blanga tharran na imbin askim Eshpanes blanga album im, 9en God bin meigim Eshpanes brabli kain langa Denyul. 10Bat Eshpanes bin dalim Denyul, “Mi bradin blanga det king, dumaji imbin tok yu garra dagat det speshalwan daga en dringgimbat wain en yu garra jidan strongbala jis laik detlot najalot yangmen. If yu nomo dagat detlot daga blanga meigim yu strongbala, wal det king garra kilim mi.”
11Wal Denyul bin go langa det blijiman blanga olabat na. Eshpanes bin pudum im deya blanga maindimbat Denyul en im thribala ofsaida. 12En Denyul bin tok, “Bos, yu garra testimbat melabat fo tenbala dei en yu nomo gibit melabat eni bif blanga dagadagat. Yu garra gibit melabat oni sid daga en frut daga. Melabat nomo wandim dringgimbat wain. Melabat garra oni dringgimbat woda.
13Afta na yu garra meigim melabat jandap garram detlot najalot yangmen hubin dagadagat det daga brom det king, en yu garra luk langa melabat en sabi if melabat luk strongwan langa detlot najalot yangmen.”
14Wal det blijiman bin larram olabat blanga dum tharran blanga tenbala dei. 15Wal wen det tenbala dei bin binij olabat bin luk mowa strongbala en gudbala langa detlot najalot hubin dagadagat det daga brom det king. 16Wal brom det taim na det boswan nomo bin gibit olabat bif blanga dagat, en im nomo bin gibit olabat det seimwan daga en wain weya det king bin oldei dagadagatbat.
17Wal God bin gibit detlot fobala yangmen gudbala main blanga sabi dum olkain ting en imbin meigim olabat klebabala blanga ridimbat. En God bin meigim Denyul klebabala en imbin gibit im mowa gudwan main blanga dalimbat pipul detlot mining blanga olabat drim.
18Afta na wen thribala yiya bin gopas, Eshpanes bin deigim detlot yangmen langa King Nebakanesa na. 19Wal det king bin tok langa olabat holot. Bat Denyul, Henanaiya, Misheiyel, en Esaraiya deibin sabi mowa langa detlot najalot men. Wal det king bin pikimat det fobala na blanga jidan wekinmen blanga im. 20Nomeda wanim adwan wed o kwestjan det king bin askim, dislot fobala men bin sabi ebrijing, dumaji deibin brabli klebabala, en deibin sabi mowa langa detlot klebabala en doktabala men brom det kantri. 21En Denyul bin jidan deya langa det king haus raidap Sairas det king blanga Pesha bin bidim detlot pipul langa Bebalon en bin teikoba det kantri.

a1:1: Sekan Kings 24:1; Sekan Kranakuls 36:5-7

b1:2-4: Sekan Kings 20:17,18; 24:10-16; Sekan Kranakuls 36:10; Aisaiya 39:7,8