Leminteishans
Brabli Soriwan Song Blanga Jerusalem
1. Jerusalem im jidan soriwan (1:1 - 1:22)
2. YAWEI bin panishim Jerusalem (2:1 - 2:22)
3. God garra sori langa wi bambai (3:1 - 3:66)
4. Afta det panishmen blanga Jerusalem (4:1 - 4:22)
5. Detlot pipul bin prei langa YAWEI blanga kain langa olabat (5:1 - 5:22)