Prabebs
Ola Brabli Gudwan Wed
1. Ola brabli gudwan wed (1:1 - 1:7)
2. Sambala sabibala tok dijan langa biginini (1:8 - 1:9)
3. Nomo bulurrum nogudbala pipul (1:10 - 1:19)
4. Det sabibalawan im jinginat (1:20 - 1:33)
5. Yu garra jidan sabibalawan en nomo bulurrum ola nogudwan ting (2:1 - 2:22)
6. Bulurrum YAWEI (3:1 - 3:35)
7. Teiknodis langa yu dedi (4:1 - 4:27)
8. Woning blanga ola hasbin (5:1 - 5:23)
9. Mowa woning (6:1 - 6:19)
10. Woning blanga silipsilipbat garram najamen waif (6:20 - 7:5)
11. Det wuman hubin oldei silipsilipbat garram eni men (7:6 - 7:27)
12. Gudbinji blanga det sabibalawei (8:1 - 8:36)
13. Sabibalawei en nogudbalawei (9:1 - 9:18)
14. Ola brabli gudwan wed blanga King Salaman (10:1 - 22:16)
15. 30 Brabli gudwan wed (22:17 - 22:21)
16. -1- (22:22 - 22:23)
17. -2- (22:24 - 22:25)
18. -3- (22:26 - 22:27)
19. -4- (22:28 - 22:28)
20. -5- (22:29 - 22:29)
21. -6- (23:1 - 23:3)
22. -7- (23:4 - 23:5)
23. -8- (23:6 - 23:8)
24. -9- (23:9 - 23:9)
25. -10- (23:10 - 23:11)
26. -11- (23:12 - 23:12)
27. -12- (23:13 - 23:14)
28. -13- (23:15 - 23:16)
29. -14- (23:17 - 23:18)
30. -15- (23:19 - 23:21)
31. -16- (23:22 - 23:25)
32. -17- (23:26 - 23:28)
33. -18- (23:29 - 23:35)
34. -19- (24:1 - 24:2)
35. -20- (24:3 - 24:4)
36. -21- (24:5 - 24:6)
37. -22- (24:7 - 24:7)
38. -23- (24:8 - 24:9)
39. -24- (24:10 - 24:10)
40. -25- (24:11 - 24:12)
41. -26- (24:13 - 24:14)
42. -27- (24:15 - 24:16)
43. -28- (24:17 - 24:18)
44. -29- (24:19 - 24:20)
45. -30- (24:21 - 24:22)
46. Mowa brabli gudwan wed (24:23 - 24:34)
47. Mowa brabli gudwan wed blanga King Salaman (25:1 - 29:27)
48. Ola wed blanga Agura (30:1 - 30:9)
49. Mowa brabli gudwan wed (30:10 - 30:33)
50. Ola ting det mami blanga King Lemyuwel bin titjimbat im (31:1 - 31:9)
51. Det brabli gudwan waif (31:10 - 31:31)