911Wen pipul go langa YAWEI det boswan God blanga jidan seif,
wal im jis laik olabat jidan andanith langa gudwan sheidiwan tri.
2Dei garra tok langa YAWEI det trubala God,
“Mi seif wen mi go langa yu.
Yu na brabli strongwan en yu lukaftum mi.
Yu na main God, en ai trastim yu.”
3Wen yu enami olabat trai trepam yu,
YAWEI na garra seibum yu.
Wen yu jidan brabli wik en sik en gulijap dai,
YAWEI na garra kipum yu seif.
4God garra lukaftum yu wen detlot trabul kaman langa yu,
jis laiga bard lukaftumbat ol im beibi.
Wen dei bradin dei blandim miselp andanith langa im wing en dei jidan seif.
Wal God oldei dum wanim im pramisim,
en im garra kipum yu seif en blokim detlot trabul du.
5Yu kaan bradin blanga olkain nogud ting weya hepin naitaim.
If sambodi wandi ardim yu deitaim wal yu kaan bradin.
6If yu brabli sik midulnait,
o if yu gulijap gitkil dinataim,
yu kaan bradin.
7Nomeda loda pipul wansaid langa yu mait dai,
en bigmob pipul mait binij raidaran langa yu,
bat najing kaan ardim yu.
8Yu garra oni luk det trabul,
en yu garra wotjim God panishim brabliwei detlot nogudbala pipul.
9If yu go langa YAWEI blanga jidan seif,
en if yu jidan garram det Brabli Haibalawan,
10wal nobodi kaan ardim yu.
Nomo eni nogud ting kaan kaman langa yu kemp,
11dumaji im garra jandim im einjul olabat langa yu,
en im garra dalim olabat blanga wotjimbat yu ebriweya yu go.aMethyu 4:6; Luk 4:10
12Detlot einjul garra lidimap yu ontop garram olabat bingga wulijim yu kaan ardim miselp.
Yu kaan ardim lilbit langa yu fut o eniweya langa yu bodi.bMethyu 4:6; Luk 4:11
13Nomeda yu pudumbut det laiyan en det sneik,
en nomeda yu pudumbut det yangwan laiyan en det jigiwan sneik,
detlot einjul na garra seibum yu brom ol detlot jigiwan ting.cLuk 10:19
14YAWEI tok,
“Detlot pipul hu laigim mi, ai garra seibum olabat.
Ai garra wotjim detlot hu sabi mi.
15Wen dei jingat langa mi, ai garra ensim olabat.
Ai garra jidan garram olabat wen dei abum trabul.
Ai garra seibum olabat,
en ai garra lidimap olabat haibala.
16Ai garra meigim olabat jidan laibala longtaim.
Dei garra luk hau mi seibum main pipul.”
Song blanga gibit theingks

a91:11: Methyu 4:6; Luk 4:10

b91:12: Methyu 4:6; Luk 4:11

c91:13: Luk 10:19