Det femili blanga Kora bin raidimdan dijan song.
871YAWEI bin meigim det taun deya ontop langa det seikridwan hil.
2Im laigim Jerusalem brabliwei, mowa den eni pleis langa Isreil.
3Pipul blanga det taun blanga God, irrimbat ola gudwan ting weya God im tok blanga yu.
4God bin tok, “Wen mi raidimdan ola neim blanga ola kantri weya pipul teiknodis langa mi, ai garra pudumdan Ijip en Bebalon, Filistiya, Taya en Ithiyopiya.
Ai garra kaundimap olabat garram ola pipul hubin bon langa Jerusalem.”
5God, det Brabli Boswan, garra meigim Jerusalem jidan strongbala,
en ola pipul ebriweya garra tok, “Melabat bin bon deya du.”
6YAWEI garra raidimdan neim blanga ola pipul,
en im garra tok blanga olabat, “Dijan bin bon iya langa Jerusalem.”
7Dei garra dens en sing,
“Ola gudbala ting kaman brom Jerusalem.”
Preya blanga nogudbinji