Det femili blanga Kora bin raidimdan dijan song.
841YAWEI, boswan God, ai laigim yu Serramoni Pleis brabliwei.
2Mi wandim jidan langa det Serramoni Pleis blanga YAWEI brabliwei!
Garram ol main laif mi sing gudbinjiwei langa det laibalawan God.
3YAWEI, boswan God, yu na main bos en main God.
Ola lilwan bard meigim olabat kemp deya langa yu haus,
en olabat growimap olabat beibi gulijap langa ol yu teibul blanga ofring.
4Ol detlot pipul hu jidan langa yu seikridwan haus oldei jidan gudbinjiwei,
en singsing en preisimbat yu.
5Ol detlot pipul hu trastimbat yu blanga meigim olabat strongbala oldei jidan gudbinjiwei.
Olabat kaan weit blanga go langa Saiyan blanga weship yu.
6Wen dei go thru langa det draiwan kantri gulum Baka Beli, yu jandim rein en bilimap ola wodahol, en meigim det kantri jidan jis laik springwoda kantri.
7Yu pipul olabat gro brabli strongbala
en dei garra kamat langa det Brabli Boswan God deya langa Saiyan.
8YAWEI, boswan God, det God blanga Jeikob, yu irrim main preya.
9God, yu na bin pikimat melabat king.
Jidan kainbala langa im dumaji im oldei lukaftumbat melabat jis laiga shild kipum wi seif.
10Im mobeda blanga jidan langa yu Serramoni Pleis oni wanbala dei den blanga jidan langa najawan pleis wan thausan dei.
Blanga mi, im mowa gudwan blanga jandap en maindimbat det dowa blanga main God haus, den blanga jidan garram ola brabli nogudbala pipul.
11YAWEI, det trubala God oldei maindimbat wi en im wi bos.
Im brabli kainbala langa wi en im rispek wi.
Langa ol detlot pipul hu dumbat rait ting, im nomo nokambek eni gudwan ting.
12YAWEI, boswan God, ol detlot hu trastimbat yu jidan gudbalawei.
Ola Isreil pipul askim God blanga seibum olabat kantri