Deibid bin raidimdan dijan song.
621Mi weitabat kwaitbalawei blanga God blanga seibum mi,
dumaji oni im na wanbala mi trastim.
2Oni im na brabli strongbala, jis laiga rok weya oldei kipum mi seifwan.
en im na main seifwan haus en nomo enijing kaan ardimbat mi.
3Haulong main enami olabat garra kilimbat mi?
Olabat reken mi jis laik olwan fens redibala blanga buldan.
4Olabat meigim plen.
Dei nomo wandim mi blanga jidan haibala weya ai garram rispek brom najalot pipul.
Olabat laigim dalimbat laiya blanga mi brabliwei.
Olabat oldei tok gudbala wed langa mi,
bat insaid langa olabat hat dei oldei tok brabli nogudbalawei blanga mi.
5Oni langa God na mi oldei trastimbat.
Mi bilib oni langa im wanbala.
6Oni im na brabli strongbala, jis laiga rok weya oldei kipum mi seifwan.
en im na main seifwan haus en nomo enijing kaan ardimbat mi.
7Oni God na oldei seibum mi en shoum rispek langa mi.
Im oldei lukaftumbat mi en im na det brabli strongbala rok.
Im na det seifwan haus blanga mi weya im oldei maindimbat mi.
8Trastim God olataim, main kantrimen.
Dalim im blanga ol yu trabul, dumaji im na det seifwan pleis blanga wi.
9Yu kaan trastim pipul tudei.
Olabat wulijim det win weya wi blowimbat blanga meigim faiya.
Nomeda pipul jidan haibala o lobala, olabat jis najing.
If yu meshurum olabat, dei kaan jidan hebiwan o laitwan, najing.
Olabat wulijim det win weya wi blowin.
10Nomo beldim enibodi blanga gajim eni gudbala ting.
Nomo reken miselp yu gin abum enijing brom stilimbat.
Nomeda if yu jidan brabli ritjwan, nomo trastim langa detlot ting.
11Dubala meinwan ting aibin lisin blanga God.
Im na det brabli strongbalawan God garram detmatj pawa,
12en im filing blanga laigimbat pipul im jidan olagijawan.
Yu na Bos en yu jadjim ebribodi raitwei en yu garra peiyimbek ebribodi blanga ola enijing weya deibin dumbat.aJob 34:11; Jeramaiya 17:10; Methyu 16:27; Romans 2:6; Rebaleishan 2:23
Blanga wandim God

a62:12: Job 34:11; Jeramaiya 17:10; Methyu 16:27; Romans 2:6; Rebaleishan 2:23