Deibid bin raidimdan dijan song.
581Ol yumob boswan, yumob reken yumob kotim pipul raitwei?
Yumob reken yumob gibit ebribodi feyago? Najing!
2Yumob oni jinggabat blanga dumbat nogudbala ting,
en kilimbat pipul ebriweya langa dijan kantri.
3Nogudwan pipul oldei dum nogudbala ting olataim.
Brom det taim wen deibin bon, dei oldei dalimbat laiya.
4Olabat jidan wulijim sneik garram detmatj nogudwan poisin.
Olabat jadimap miselp irriwol jis laik det defwan kobra sneik.
5Im nomo lisin det myusik wen det men plei,
o det klebawan men wen im singimbat.
6God, dislot pipul wulijim detlot jigiwan laiyan.
Breigimap ola tuth blanga olabat.
7Larram olabat jis binijap wulijim woda weya im draiyap.
Larram olabat jidan wulijim fletwan gras weya fladwoda nokamdan.
8Larram olabat binijap wulijim det wem weya im draiyap.
Larram olabat jidan wulijim beibi wen im bon dedwan.
9God, dumaji yu barn binji langa olabat, wal yu binijimap olabat bifo dei sabi,
jis laik weya sambodi kadimdan rabishwan gras.
10Ola pipul hu jidan trubalawei garra jidan gudbinji wen dei luk ola nogudbala pipul git panish.
Olabat garra luk detmatj blad buldan blanga detlot nogudbala pipul.
11Ola pipul garra tok, “Trubala orait. Gudbala ting garra kaman langa detlot pipul hu jidan trubalawei.
Trubala God im jidan boswan en im gibit feyago langa ebri kantri.”
Dijan preya blanga jidan seifwan