Deibid bin raidimdan dijan song blanga det boswan blanga myusik en imbin dalim im blanga yusum ola difrinkain gita. Imbin raidimdan dijan wen sambala men brom Sif bin go langa Sol en bin dalim im, “Deibid blandimbat miselp langa melabat kantri.”
Fes Semyul 23:15-24; 26:1-5
541God, seibum mi garram yu pawa,
en garram yu pawa shoum pipul mi nomo rong.
2God, yu lisin langa main preya.
Yu lisin langa ol main wed.
3Ola praudbala pipul kaman blanga fait langa mi.
Ola krulbala pipul wandi kilim mi ded,
ol detlot na hu nomo jinggabat blanga God.
4Bat God na oldei albumbat mi.
Main bos im oldei seibum mi.
5Larram God yusum olabat ron nogudbalawei blanga panishim main enami olabat.
Im garra binijimap olabat dumaji im trubalawan.
6YAWEI, gudbinjiwei ai garra gibit yu sekrifais ofring.
Ai garra preisim yu neim dumaji yu gudwan.
7Yubin seibum mi brom ol main trabul,
en aibin luk ol main enami olabat nomo bin win.
Preya blanga laiyawan fren