461God im oldei kipum wi seif,
en im na meigim wi brabli strongbala.
Im oldei album wi wen wi oldei abum olkain trabul.
2Wi kaan bradin nomeda if dijan graun im sheiksheik,
en nomeda if ol detlot hil buldan insaid langa solwoda.
3Wi kaan bradin nomeda if det solwoda gidap en meigim loda nois,
en nomeda if det solwoda bambum detlot bigwan hil en olabat sheik.
4Det bigwan taun blanga God garram riba en im meigim ola pipul langa det taun jidan gudbinji olataim.
Dijan langa det seikridwan pleis weya det haibala God im oldei jidanbat olagijawan.
5God oldei jidan langa det taun.
Nomo enijing kaan binijimap det taun.
God garra oldei album det taun.
6Wen God garra jingat jis laik det laitining weya im meigim bigbala nois,
detlot pipul brom najalot kantri garra bradin brabliwei.
Detlot boswan brom detlot kantri kaan jidan boswan enimo.
En det graun garra binij.
7YAWEI det boswan God im iya garram wi na.
Det God blanga Jeikob, im oldei lukaftumbat wi.
8Yumob kaman en luk wanim God bin dum.
Imbin dum loda klebabala ting langa dijan graun.
9Im gin stapam ola pipul wen dei oldei faidabat gija.
Im gin breigim ola bo en ola spiya,
en im gin barnimap ola shild blanga olabat du.
10God bin jingat brabli adbala.
Imbin jingat, “Yumob stap faidabat na en jinggabat mi!
Yumob sabi na, mi na det haibala God.
Mi na det haibala God blanga ola pipul langa ebri kantri.
Mi na det haibala God blanga dijan graun.”
11YAWEI det boswan God im iya garram wi na.
Det God blanga Jeikob, im oldei lukaftumbat wi.
God det brabli boswan