(Dijan im kipgon brom Ola Saam 42.)
431God, yu dalim najalot pipul mi nomo garram eni rong langa mi.
Yu jandap lida blanga main brom detlot nogudbala pipul.
Yu seibum mi brom ol detlot laiyinbala en nogudwan pipul.
2Yu na oldei lukaftumbat mi jis laik wen mi jidan langa seifwan haus.
Wotfo yubin libum mi?
Wotfo ai garra abumbat dislot trabul brom ol main krulbala enami?
3Jandim yu lait en yu trubalawei blanga lidim en deigimbek mi langa Jerusalem langa yu seikridwan hil, en langa yu speshalwan pleis weya yu jidan.
4Brom deya ai garra go langa yu teibul blanga ofring, God.
Yu na meigim mi brabli gudbinji.
Ai garra plei main gita en sing song blanga preisim yu, main God.
5Wotfo mi jidan brabli nogudbinji?
Wotfo main hat im nomo opin?
Ai garra libum ebrijing langa God,
en afta na ai garra preisim im.
Im main God, en im oldei seibum mi.
Preya langa God blanga lukaftumbat melabat