Det king weya YAWEI bin pikimat
21Wotfo ola pipul brom najalot kantri toktok gija blanga gibit bekboun langa det nyuwan king?
Wotfo dei meigimbat plen blanga bidim im?
Dei kaan win.
2Detlot king en boswan blanga olabat meigim miselp redi blanga fait.
Olabat tok gija blanga olabat plen blanga fait langa YAWEI en det king weya imbin pikimat.a,2 Eks 4:25,26
3Dei tok gija, “Det dubala bos bin teikoba langa wi.
Im jis laik dubala bin taiyimap wi garram roup.
Wal wi garra fait en win langa dubala.
Wi garra meigim miselp fri.”
4Wal YAWEI im jidan bos en im lukdan brom hebin langa olabat.
Im laf langa olabat.
Im sabi wanim olabat toktok, en im mokimbat olabat.
5Im gitwail nomo lilbit langa detlot pipul.
Wen im tok langa olabat strongbalawei dei bradin brabliwei.
6Im dalim olabat, “Mi na, bin pikimat main king blanga ol yumob pipul.
Aibin meigim im bos ontop langa det hil gulum Saiyan.
Im jidan bos ontop langa main seikridwan hil.”
7Det king tok, “Dijan na det wed weya YAWEI bin dalim mi.
‘Yu na main san,
en tudei na mi jidan dedi blanga yu.bEks 13:33; Hibrus 1:5; 5:5
8If yu askim mi blanga enijing,
wal ai garra gibit yu ola kantri ebriweya,
en ola pipul garra jidan yu pipul olabat.
9Yu garra jidan adbala bos blanga ol yu enami olabat.
Yu garra beldim olabat garram det aiyanwan wadi.
Yu garra tjakamdan olabat en breikimap olabat jis laik wen sambodi tjakamdan botul en im bitsap.’”cRebaleishan 2:26,27; 12:5; 19:15
10Irrim na ol yumob boswan langa dijan wel.
Yumob garra jinggabat ol dislot wed en sabi olabat brabliwei.
11Yumob garra shoum rispek en teiknodis langa YAWEI.
Yumob garra bradin langa im,
en jidan brabli gudbinjiwei garram im.
12Yumob meigim miselp lobala langa im en weship langa im.
If yumob nomo dum lagijat,
im garra gitwail detmatj en yumob garra ol binij,
dumaji im gin gitwail kwikbala.
Bat detlot pipul hu trastim im blanga lukaftumbat olabat,
wal dei garra gudbinji.

a2:1: ,2 Eks 4:25,26

b2:7: Eks 13:33; Hibrus 1:5; 5:5

c2:9: Rebaleishan 2:26,27; 12:5; 19:15