Deibid bin raidimdan dijan song.
1441Preisim YAWEI! Im na jis laiga ston weya oldei maindimbat mi.
Im treinimbat mi en meigim mi redibala blanga det wofait.
2Im lukaftumbat mi en kipum mi seifwan.
Im main seifwan haus en im seibum mi.
Mi trastim im blanga kipum mi seifwan jis laiga shild.
Im meigim mi jidan bos langa najalot pipul brom najalot kantri.
3YAWEI, wanim pipul langa yu?
Wotfo yu oldei teiknodis langa olabat?aJob 7:17,18; Ola Saam 8:4
4Melabat jis laik win.
Melabat jidan wulijim shedo weya im gopas.
5YAWEI, opinimap det skai en kamdan.
Tatjim ola bigwan hil en meigim smok kamat brom olabat.
6Yu jandim laitining en meigim yu enami olabat ranawei ebriweya.
Yu tjakam ola yu erro en meigim olabat ranawei.
7Yu kamdan brom hebin en lidimap mi brom dijan dipwan woda en seibum mi.
Seibum mi brom det pawa blanga detlot pipul brom naja kantri.
8Olabat nomo tok trubalawei.
Olabat reken dei tok trubalawei, bat najing.
Olabat oldei dalimbat laiya.
9YAWEI ai garra sing nyuwan song langa yu.
Ai garra plei gita en sing song langa yu.
10YAWEI yu meigim ola king win,
en yu seibum yu wekinmen Deibid.
11Seibum mi brom det pawa blanga detlot pipul brom naja kantri.
Olabat nomo tok trubalawei.
Olabat reken dei tok trubalawei, bat najing.
Olabat oldei dalimbat laiya.
12Larram ola yangwan san blanga melabat jidan wulijim tri weya growap strongbala.
Larram ola doda blanga melabat jidan wulijim ola brabli purdiwan pos weya jandap langa ola kona blanga det king haus.
13Larram melabat stowahaus jidan fulwan garram olkainaba daga.
Larram ola ship langa melabat fam abum detmatj lilwanlilwan ship.
14Larram ola buligi blanga melabat abum detmatj gabigabi gudwei en nomo lujimbat.
Nomo larram enibodi jidan soribala en kraikrai langa ola roud blanga melabat.
15Detlot pipul langa det kantri na garra jidan gudbinjiwei dumaji dijan na im trubala.
Detlot pipul hu weship YAWEI det trubala God garra jidan brabli gudbinjiwei.
Ebrijing weya God bin meigim garra preisim im

a144:3: Job 7:17,18; Ola Saam 8:4