1301YAWEI, mi brabli nogudbinji en im jis laik mi jidanabat langa dakwan pleis.
Mi jingat langa yu blanga album mi.
2YAWEI, yu lisin langa mi wen mi jingat langa yu blanga album mi.
3YAWEI, if yu bina raidimdan ol melabat nogudbalawei,
ebribodi bina git panish.
4Bat yu nomo bin peiyimbek melabat blanga melabat nogudbalawei,
wulijim melabat gin shoum rispek langa yu.
5Mi weit garram opin hat blanga YAWEI blanga album mi,
en mi trastim langa im wed.
6Mi weidabat blanga yu YAWEI garram opin hat brabliwei,
jis laik detlot men hu oldei wek wotjimbat olnait,
en weidabat blanga wotaim im garra ailibala.
7Trastim YAWEI ol yumob Isreil pipul.
Im kaan neba stap laigimbat yumob,
en im oldei redi blanga seibumbat yumob.
8Oni im na garra seibum ol yumob Isreil pipul brom ol yumob nogudbalawei.aMethyu 1:21; Taidas 2:14
Preya blanga trastimbat God

a130:8: Methyu 1:21; Taidas 2:14