1251Detlot hu trastim langa YAWEI jidan wulijim det bigwan hil gulum Saiyan,
weya najing gin sheikim en najing gin mubum im.
2Wulijim ola bigwan hil jadimap Jerusalem raidaran,
wal lagijat du YAWEI jadimap im pipul olabat tudei en olagijawan du.
3Ola nogudbala pipul kaan oldei bosoba langa ola kantri blanga ola pipul hu jidan trubalawei langa yu,
dumaji if olabat bosoba, bambai detlot pipul hu jidan trubalawei mait stat dumbat nogudwan ting du.
4YAWEI, yu garra dum gudwan ting langa detlot pipul hu jidan gudwei,
langa ol detlot hu teiknodis langa yu wed.
5Bat wen yu panishim detlot nogudbala pipul hu oldei dumbat ola nogudbala ting,
yu garra panishim ol detlot pipul hubin libum det wei blanga yu du.
YAWEI, yu garra meigim yu ronwan pipul, ola Isreil pipul, jidan gudbinjiwei.
Det preya langa God blanga album Isreil