1211Ai lukap langa ola hil.
Hu garra kaman blanga album mi wen mi abum trabul?
2YAWEI det trubala God na garra kaman blanga album mi.
Im na bin meigim ebrijing langa skai en langa graun.
3YAWEI, im oldei wotjimbat wi wulijim wi kaan buldan.
Im oldei lukaftum wi.
Im nomo go silip.
4Tharran hu lukaftumbat im pipul langa Isreil,
im jidan weik en wotjimbat.
Im nomo go silip.
5YAWEI kipum wi seif brom olkain trabul,
jis laiga bigwan tri im gudwan sheid brom det hotwan san.
6YAWEI im blokim ebrijing.
Det san kaan ardim wi deitaim,
en det mun kaan ardim wi naitaim.
Najing kaan ardim wi deitaim en naitaim.
7YAWEI garra kipum wi seif.
Nomo enijing kaan ardim wi.
Im garra wotjimbat wi.
8Wen yu gowei YAWEI garra wotjimbat yu,
en wen yu kambek im garra lukaftum yu,
tudei na, en tumorro en olagijawan.
Preis song blanga Jerusalem