1001Sing adbala langa YAWEI det trubala God, ol yumob pipul langa ebri kantri!
2Weship YAWEI gudbinjiwei.
Kaman langa im en sing ola hepiwan song!
3Yumob garra sabi dijan brabliwei.
YAWEI im God.
Imbin meigim wi, en wi na im pipul.
Wi blanga im en wi jidan jis laik im ronwan shipmob.
4Kamap thru det geit en tok theingkyu langa im.
Kaman langa im haus en preisim im.
Gibit im theingks en preisim im neim.
5YAWEI im gudwan.
Im laigim im pipul olabat olagijawan.
Im garra oldei dum wanim imbin pramis langa wi,
en langa im pipul olabat afta wi dai,
en langa ol im pipul olabat olagijawan.aFes Kranakuls 16:34; Sekan Kranakuls 5:13; 7:3; Esra 3:11; Ola Saam 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeramaiya 33:11
Song blanga king blanga dum ola raitwan ting

a100:5: Fes Kranakuls 16:34; Sekan Kranakuls 5:13; 7:3; Esra 3:11; Ola Saam 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jeramaiya 33:11