Ola Siriya pipul bin fait langa ola Sameriya pipul
201Wal Benaded det king blanga det kantri gulum Siriya bin majurrumap ola ami blanga im en naja 32 boswan king en ola hosis en bagi blanga olabat. Deibin go blanga fait langa detlot pipul langa det meinwan taun gulum Sameriya. Deibin go en jidan raidaran langa det taun blanga teikoba en deibin oldei faitfait langa detlot pipul deya du. 2Brom deya King Benaded bin jandim sambala mesinja blanga gibit det wed langa King Eiheb brom Isreil deya insaid langa det taun. 3En detlot mesinja bin tok, “King Binaded dalim yu blanga gibit im ola gol en silba, en detlot purdiwan waif blanga yu en ola biginini weya jidan strongbala.”
4En King Eiheb bin tok, “Dalim main bos King Benaded, ‘Ai agri langa ebrijing yubin tok. Yu gin abum mi en ola ebrijing main.’” Lagijat na Eiheb bin tok.
5Afta na detlot mesinja bin kambek garram najawan wed igin brom King Benaded. Imbin tok, “Aibin dalim yu blanga hendimoba langa mi detlot gol en silba en waif en biginini olabat blanga yu du. 6Wal ai garra jandim ola boswan wekinmen blanga main en olabat garra lukaran ebriweya langa det bigwan haus blanga yu en langa ola kemp blanga ola boswan wekinmen blanga yu en olabat garra gajim ola gudwan enijing weya olabat wandim. Dei garra kaman dijan taim tumorro.” Lagijat na King Binaded bin tok.
7King Eiheb bin jingat langa ola boswan blanga Isreil en imbin tok, “Yumob sabi dijan king wandi meigim trabul langa wi. Imbin tok ai garra gibit im ol main waif en main biginini en ol main gol en silba en aibin agri langa im.” Lagijat na Eiheb bin tok.
8Wal ola boswan en detlot pipul bin tok, “Nomo lisin langa im! Nomo dum enijing im dalim yu blanga dum.”
9Wal King Eiheb bin tok langa detlot mesinja blanga King Benaded na, “Yumob garra dalim main bos det king, aibin agri langa det feswan wed blanga im, bat ai nomo agri langa det sekanwan wed.”
Wal King Benaded mesinjamob bin gobek langa im garram det wed na, 10en imbin jandim najawan wed igin langa King Eiheb, “Ai garra bringimap ola solja main blanga binijimap ebrijing langa Sameriya en nomo enijing kaan jidan. Dumaji detlot drimin garra kilim mi ded if ai nomo dum dis ting.” Lagijat na detlot mesinja bin tok.
11King Eiheb bin tok langa olabat, “Dalim King Benaded, ‘Det brabliwan solja nomo tok praudbalawei bifo im fait.’”
12Wal King Benaded en ol im boswan fren bin jidan insaid langa olabat tent en deibin dringgimbat wen detlot mesinja bin kaman blanga gibit im det wed brom King Eiheb. King Benaded bin dalim ola soljamob blanga meigim miselp redi blanga go fait langa det taun en deibin git redi na blanga fait.
13Bat seimtaim wan speshalwan mesinja bin go langa King Eiheb en imbin tok, “YAWEI bin tok, ‘Eiheb, yu nomo bradin blanga det bigwan ami. Mi na garra meigim yu bidim olabat tudei en yu garra sabi mi na YAWEI det trubala God.’”
14Wal King Eiheb bin tok, “Hu garra go lida blanga lidim det fait?”
En det speshalwan mesinja bin tok, “YAWEI bin tok detlot yangwan soljamob hu jidan anda detlot gabman bos langa dijan kantri. Olabat na garra fait langa ol detlot solja blanga King Binaded.”
En King Eiheb bin askim im, “Hu garra tok blanga stadimap det fait?”
En det speshalwan mesinja bin tok “Yu na!”
15Wal King Eiheb bin majurrumap 232 yangwan soljamob hubin jidan anda detlot gabman bos. En imbin majurrumap detlot solja blanga Isreil en deibin jidan 7,000 men.
16Det fait bin stat dinataim wen King Benaded en detlot 32 boswan fren blanga im bin holot deya drangginwan insaid langa olabat tent. 17Detlot yangwan soljamob bin go feswan blanga fait. Ol detlot solja hubin oldei wotjimbat blanga ola enami, bin kaman langa King Binaded en deibin tok, “Ol detlot solja kaminap brom Sameriya na.” 18Wal King Benaded bin tok, “Nomeda olabat maitbi kaminap blanga fait, o maitbi olabat kaminap blanga askimbat mi blanga jidan gudwei, bat yumob garra grebum olabat bat nomo kilim olabat.”
19Detlot yangwan solja bin kamat brom det taun en go lida langa det fait en ol detlot ami brom Isreil bin kaminap biyain langa olabat. 20En detlot yangwan solja bin kilim ded detlot solja blanga King Benaded hubin fait langa olabat. Ola Siriya solja bin ranawei en detlot Isreil solja bin ranimap olabat biyain, bat King Benaded bin ranawei garram im hos en sambala solja bin ranawei garram olabat hosis du. 21King Eiheb bin lidim ol detlot ami brom Isreil, en deibin bidim detlot solja blanga Siriya. En detlot Isreil soljamob bin teikoba olabat hosis en bagi du.
22Afta na, det speshalwan mesinja bin go en tok langa King Eiheb, “King Binaded garra kambek en fait langa yu neks taim wen det kolwetha im binij. Wal yu lafta gobek langa yu kantri en meigim yu soljamob strongbala en meigim plen blanga meigim miselp redi.” Lagijat na det speshalwan mesinja bin tok.
Detlot Siriya pipul bin kambek igin blanga fait sekantaim
23Detlot hedbos blanga King Benaded bin tok langa im, “Ola drimin blanga Isreil olabat jidan langa det hil kantri, en wen wibin fait deya langa det hil kantri deibin win langa wi. Bat if wi fait olabat deya langa det opin kantri wi gin bidim olabat. 24Wal yu garra deigimat detlot 32 king en pudum detlot boswan solja langa olabat pleis. 25Brom deya yu garra majurrumap ol detlot najalot solja jis laik detlot hubin gitkil. En yumob garra majurrumap seim namba hosis en bagi. Wi garra fait langa detlot Isreil solja langa det opin kantri, en distaim wi garra win.” Lagijat na detlot hedbos bin tok.
Wal King Benaded bin lisin langa olabat en imbin dum ebrijing olabat bin dalim im. 26Wal wen det kolwetha bin binij King Benaded bin jingat langa ol detlot solja blanga im en deibin go langa det taun gulum Afek blanga fait langa detlot Isreil solja. 27Detlot Isreil solja bin meigim miselp redi blanga fait en deibin go en midim det najalot. Deibin meigim dubala kemp deya wansaid langa olabat. En detlot Isreil solja bin jidan langa dubala lilwan grup, jis laik lilbit nenigout jidan hipap. Bat ol detlot solja brom Siriya bin jidan detmatj, en deibin gaburrumap det kantri.
28Wal wan speshalwan mesinja bin go deya langa King Eiheb en imbin tok, “Dijan wanim YAWEI bin tok, ‘Dumaji detlot Siriya mob bin tok mi det drimin blanga det hil kantri en ai nomo det drimin blanga ola opin kantri, wal tudei na ai garra larram yumob binijimap olabat bigwan ami, en yumob garra sabi mi na YAWEI det trubala God.’” Lagijat na det speshalwan mesinja bin tok det wed brom YAWEI.
29Wal blanga 7 dei detlot Siriya pipul en Isreil pipul bin jidan langa olabat kemp en lukinatbat miselp. En langa det namba 7 dei deibin stat fait gija na, en ola Isreil pipul bin kilim 100,000 solja brom detlot Siriya pipul. 30Detlot najalot solja bin ranawei deya langa det taun gulum Afek. En deya na det wol blanga det taun bin buldan ontop langa 27,000 soljamob.
King Benaded du bin ranawei langa det taun en deya na imbin haidim miselp langa wanbala rum blanga wan haus. 31Detlot hedbos blanga im bin go en tok langa im deya, “Wibin irrim wed ola king blanga Isreil olabat brabli kainbala. Wal yu larram melabat go langa det king blanga Isreil. Melabat garra werrimon rabishwan klos en taiyimap roup langa melabat nek, en maitbi im kaan kilim yu.” 32Wal olabat bin werrimon rabishwan klos en taiyimap roup langa olabat nek en deibin go langa King Eiheb en deibin tok, “Yu wekinmen Binaded im wandim yu garra larramgo im fri.”
King Eiheb bin tok, “Trubala Benaded im stil laibala? Mi gudbinji na. Im jis laik main braja.”
33Streidawei wen ola hedbos blanga King Benaded bin irrim King Eiheb tok, “Main braja”, deibin gudbinji, dumaji deibin sabi King Eiheb garra lisin langa olabat. Deibin tok, “Yuwai, Benaded im yu braja!” En King Eiheb bin dalim olabat, “Bringimap Benaded langa mi,” en wen imbin kaman King Eiheb bin askim im blanga jidan insaid langa det bagi. 34King Benaded bin dalim im, “Ai garra gibitbek yu detlot taun weya main dedi bin deigimwei brom yu dedi, en yu gin bildimap ola shop blanga yu deya langa Dameskas, jis laik main dedi bin dum langa Sameriya.”
King Eiheb bin tok, “Yuwai. If yu dum dislot ting wal ai garra larramgo yu fri.” Wal det dubala King bin agri blanga dislot ting en blanga jidan gudwei. Afta na King Eiheb bin larramgo King Binaded fri.
Speshalwan mesinja bin tok adbalawei langa King Eiheb
35Wal sambala speshalwan mesinja bin jidan langa wan pleis en wanbala bin dalim najawan speshalwan mesinja blanga hitim im dumaji YAWEI bin dalim im blanga dum lagijat. Bat det speshalwan mesinja nomo bin duwit. 36Wal det fes speshalwan mesinja bin tok, “Dumaji yu nomo bin teiknodis langa wanim YAWEI bin dalim yu blanga dum, wal wen yu garra libum mi wanbala laiyan garra kilim yu.” En wen imbin gowei det laiyan bin faindim im en imbin kilim im.aFes Kings 13:24
37Afta na det seimwan speshalwan mesinja bin go langa najawan men, en imbin dalim im blanga hitim im. En det men bin hitim im brabliwei en imbin ardim im. 38Wal det speshalwan mesinja bin pudum reig blanga gaburrumap im feis wulijim nobodi kaan sabi im. En imbin go jandapbat wansaid langa roud, en imbin weit blanga det king brom Isreil blanga gopas. 39Wen King Eiheb bin gopas langa det roud, det speshalwan mesinja bin jingat en tok langa im, “Haibala bos, wen aibin faitfait blanga yu wanbala solja blanga wi bin bringimbek wan enami solja langa mi. En det solja bin tok langa mi, ‘Yu maindim dijan men en if im ranawei wal yu garra gitkil, o yu garra pei bigismob silbawan mani langa mi.’ 40Bat aibin dumbat najalot ting, en det enami men bin ranawei.” Lagijat na det speshalwan mesinja bin tok.
Wal det King Eiheb bin tok, “Yu na bin tok wanim garra hepin langa yu ronselp.”
41Wal det speshalwan mesinja bin deigimat det reig kwikbala brom im feis. Wen det king bin luk langa im, imbin sabi streidawei imbin speshalwan mesinja. 42Det speshalwan mesinja bin tok langa King Eiheb, “Dijan det wed blanga YAWEI, ‘Dumaji yubin larramgo fri King Binaded wen aibin dalim yu blanga kilim im, wal yu garra dai na en yu soljamob garra gitkil du, dumaji deibin larramgo fri ola soljamob blanga im.’” 43Afta na det king bin gobek langa im haus deya langa Sameriya en imbin brabli nogudbinji.

a20:36: Fes Kings 13:24