Sera bin dai
231Wal Sera bin brabli olgamen na. Imbin 127 yiya ol, 2en imbin dai langa det taun gulum Hebran deya langa det kantri gulum Keinan. Sambala pipul bin oldei gulum det taun Kiriyathaba.
Wal wen Eibrahem bin lujim Sera, imbin kraikrai detmatj.
3Bambai na imbin gidap brom im dedbala waif, en imbin go langa det miting pleis deya langa det geit weya ola boswan blanga detlot Hitait pipul bin oldei jidanbat, 4en imbin askim olabat blanga baiyim lilbit kantri blanga berrim im waif. Imbin lafta baiyim det len brom olabat, dumaji imbin jidan streinja langa olabat kantri.aEks 7:16; Hibrus 11:9,13;
5-6Wal detlot boswan bin tok, “Yu lisin langa melabat na. Yu brabli haibala. Wal yu gin berrim yu waif langa eni gudwan keib. Melabat kaan nokambek yu.”
7Wal wen deibin tok lagijat, Eibrahem bin pudum im feis langa graun blanga shoum rispek langa olabat, 8en imbin tok, “Orait, if yumob wandi larram mi berrim main waif langa dijan kantri, wal yumob tok langa det men neim Efran det san blanga Soha. 9Yumob askim im if im wandi selim det keib deya gulijap langa det pedik blanga im gulum Mekpela, dumaji ai wandi baiyim det len wulijim ai garra abum main ronwan greibyad. Yumob dalim im ai garra gibit im det rait mani blanga det len.” Lagijat na Eibrahem bin tok.
10Wal det men neim Efran bin deya du langa det miting, en deya na lida langa ol detlot boswan imbin dalim Eibrahem, 11“Yu lisin langa mi olmen. Ai kaan selim det len langa yu. Ai garra jis gibit yu det keib blanga berrim yu waif. En ai garra gibit yu det len wansaid langa det keib du.”
12Wal Eibrahem bin pudum im feis langa graun igin langa ol detlot boswan, 13en imbin dalim det men, “Yu lisin langa mi na. Ai garra baiyim ol detlot len brom yu. Yu deigim main mani, wulijim ai gin berrim main waif deya.”
14-15Wal det men bin tok, “Yu luk olmen. Det len im kost loda mani. 400 silbawan mani im kost. Bat yu nomo jinggabat det mani. Yu jis go en berrim yu waif deya.”
16Wal Eibrahem bin gibit 400 silbawan mani langa det men deya lida langa detlot boswan. Tharran bin det raitwan mani blanga det len.
17Lagijat na Eibrahem bin teikoba det pedik gulum Mekpela sanraisaid brom det pleis gulum Memrei, en imbin jidan bos blanga det pedik en blanga det keib wansaid langa det pedik en blanga ola tri langa det pedik du, 18en ol detlot boswan blanga detlot Hitait pipul hubin deya langa det miting bin ol witnis weya det men neim Ifran bin hendimoba det kantri langa Eibrahem.
19-20Afta na Eibrahem bin berrim det dedbala waif blanga im deya langa det keib weya imbin baiyim gulijap langa det taun gulum Hebran deya langa det kantri gulum Keinan.

a23:4: Eks 7:16; Hibrus 11:9,13;